اصغری حمید

تصویر اصغری حمید

مطالب ارسالی

01 شهر، 1401    0
میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: بر اساس آخرین توافقی که با دولت عراق صورت گرفت کسانی که گذرنامه آن‌ها زیر شش ماه اعتبار دارد یا فاقد اعتبار است مقرر شد که مُهر شش ماه اعتبار روی...

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 11