امیر 12

تصویر امیر 12

مطالب ارسالی

27 آبا، 1393    63
یک سوال و نظر سنجی ای که در اکثر کشور های اروپایی از زنان انجام گرفت این بود که "شما در انتخاب همسر آیندیتان بترتیب کدام یک از ملاک های زیر را در اولویت قرار خواهید داد ؟"1. زیبایی2....

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 1