asd

تصویر asd

مطالب ارسالی

13 مرد، 1393    17
مادر شوهر من انتظار داره که از همه مسائل زندگی ما اطلاع داشته باشه، از ریزترین تا مهمترین ها. این انتظارش هم خیلی شدیده. اگر اتفاقی(هر اتفاقی) بیفته که چند روز دیرتر بفهمه ناراحت می شه و حتی گریه می افته. همسرم همه چیز...

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 1