نظرات توفیقی

Retrato de توفیقی soluk 03 Nov, 2013 گفتگوی آزاد درباره ازدواج

ممکنه شخصی و یا اشخاصی به خاطر حسادت و یا هر دلیل دیگه اونا را از ازدواج با شما منصرف میکنن. پس بهتره نسبت به افرادی که برای تحقیق از شما نزد اونها میرن اطلاعی داشته باشی بعد اگه این احتمال درست بود راهکار مناسب پیدا کنی.

در ضمن شما هم خیلی سخت گیری نکن اگه خواستگارات شرایط مطلوب داشتن قبول کن.

Páginas

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 534