به تو از دور سلام

Retrato de به تو از دور سلام
درباره من: 
«اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِی لِما خَلَقْتَنی لَهُ؛ خدایا مرا خرج کاری کن که مرا برای آن آفریدی.» 

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 29