احکام محرمیت

شک در شرائط محرمیت رضاعی 22:59 - 1399/10/23

- در صورت شک در تحقق شرائط محرمیت رضاعی، محرمیت حاصل نمی شود

محرمیت کودک متولد از اسپرم مرد بیگانه 20:36 - 1398/08/25

سوال: کسی که به علت ندانستن مسأله از اسپرم بیگانه بچه دار شده است، آیا کودک به پدر و مادر و والدین آن‌ها محرم است؟

محرم، نامحرم، فرزندان
محرمیت فرزندان زن و مرد از همسران دوم 08:34 - 1398/05/13

- دختر زن انسان از شوهر دیگر در صورت نزدیکی با آن زن ربیبه او محسوب می شود و با او محرم است.

اسپرم، بیگانه، محرمیت
محرمیت کودک متولد از اسپرم مرد بیگانه 22:56 - 1397/09/14

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتى كه از طریق اسپرم بیگانه، كودكى به دنيا بيايد به شوهر نيز محرم است اما به والدین شوهر محرم نمى باشد.

عقد، دختر‌، نابالغ، اجازه، پدر
عقد دختر نابالغ بدون اطلاع پدر برای محرمیت با مادر 22:06 - 1397/07/19

-  ازدواج با دختر باكره بدون اجازه پدر، صحيح ‏نيست.

محرمیت، ناپدری، ازدواج
حکم محرمیت ناپدری 09:47 - 1397/06/12

- اگر مردي با زني که دختر دارد ازدواج کند، تنها در صورتي با آن دختر محرم مي شود که با مادرش نزديکي کند.

عقد، محرمیت، فرزندخوانده
محرمیت فرزند خوانده 10:35 - 1397/05/31

- اگر دختر عمو و پسر عمه شخصی ازدواج کرده و پسری را به فرزندی قبول کنند در صورتی که عقد این پسر با عمه خوانده شود، محرميت حاصل نمي شود؛ چون بر فرض وجود شرائط و صحت ازدواج ياد شده، شوهر عمه محرم نيست.

ربیبه، ناپدری، محرمیت
محرمیت ناپدری با ربیبه و دخترانش 21:54 - 1397/05/13

- اگر مرد، زنى را عقد کرده و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هرچه پايين روند، بر او  محرم می شوند.

محرمیت، پدر، مادر، دختر، پسر
محرمیت در اشتراک مادری و اختلاف پدری 22:20 - 1397/04/19

- دختر و پسری که از مادر یکی و از پدر جدا هستند، به همدیگر محرم هستند.

ازدواج، نابالغ، محرمیت
عقد فرزندان نابالغ برای محرمیت 10:58 - 1397/01/11

- طبق نظر برخی از مراجع، عقد فرزندان نابالغ برای محرمیت به شرطی صحیح است که برای دختر مفسده نداشته باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.