رسانه

قهرمانان حقیقی
جهانیان قهرمانان حقیقی راخواهند شناخت 3 12:04 - 1399/10/20

جهانیان قهرمانان حقیقی راخواهند شناخت

قهرمانان تولید
ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد 6 14:58 - 1399/10/17

ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد.

مدافعان سلامت
ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد 5 14:52 - 1399/10/17

ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد

بانوان فرمانده‌هان جنگ اقتصادی
ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد 4 14:45 - 1399/10/17

ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد

ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد
ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد 3 14:41 - 1399/10/17

- جهش تولید,قهرمانان تولید,مقابله با تحریم اقتصادی,جنگ اقتصادی

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.