اخلاق امام خمینی

همسرداری و ازدواج امام خمینی

14:48 - 1400/03/08

چکیده: هر کاری می‌خواهی بکن، فقط گناه نکن.

تو شهید نشدی؟!

14:39 - 1400/03/08

چکیده: تو شهید نشدی که بنیاد شهید ما را یک سفر به سوریه بفرستد؟!

احترام به پدر

14:00 - 1400/03/08

چکیده: جلوتر از پدر خود راه نرویم.

ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺳﻰ

13:56 - 1400/03/08

چکیده: قدرشناسی امام خمینی در قبال کوچکترین کارها نیز نمودی از اخلاق متعالی ایشان بود.

صفحه‌ها