تربیت دانش آموزان

زنده کردن شاخص‌های ممتاز در دانش آموزان

17:33 - 1403/02/13

امام خامنه‌ای :
" ما باید شاخصهای ممتاز و برجسته را 

متن خداحافظی با دانش آموزان

09:34 - 1402/03/08

متن خداحافظی با دانش آموزان: روزهای آخر سال تحصیل نزدیک است و طبق رسم و ادب هم دانش آموزان از معلمان تشکر و قدردانی میکنند و هم معلم ها از دانش آموزان خود خداحافظی می کنند.

سخن‌نگاشت | فرض کنید فرزند خودتان است...

17:56 - 1402/02/14

سخن‌نگاشت | فرض کنید فرزند خودتان است...