درمان فوبیای ازدواج

گاموفوبیا

12:19 - 1400/12/19

اگر شما در سن ازدواج هستید و در پس زمینه ذهنتان این است که اگر ازدواج کنم ازدواج موفقی نخواهم داش

ترس از شکست در ازدواج

ترس از شکست در ازدواج
12:08 - 1400/12/11

- ترس از شکست در ازدواج و به تبع آن تصمیم به عدم ازدواج، مشکلی است که نیاز به مشاوره و درمان دارد.

ترس از ازدواج دارم

ترس از ازدواج
13:18 - 1399/11/27

ترس از ازدواج دارم