شراب خوار

نماز، شراب، نجس
حکم نماز شراب خوار 09:00 - 1400/01/10

- عدم قبولی نماز شراب خوار تا چهل روز به معنی ترک نماز از سوی او نیست بلکه باید نمازهایش را بخواند.

خانواده
معاشرت با افرادی که در گذشته مرتکب عمل حرام شده اند 10:57 - 1398/09/17

- در خصوص رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده ‏اند، معيار وضعيت فعلى اشخاص است، اگر توبه کرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با ساير مؤمنين است.

معاشرت، حرام، نهی از منکر
معاشرت با افرادی که در گذشته مرتکب عمل حرام شده اند 22:35 - 1398/07/02

- در خصوص رابطه با اشخاصی که در گذشته مرتکب اعمال حرامی مانند شرب خمر شده ‏اند، معيار وضعيت فعلى اشخاص است، اگر توبه کرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با ساير مؤمنين است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.