پادکست

حرف خدا برای کودکان «دوربین‌های غیبی»

دوربین غیبی الهی
09:01 - 1400/09/21

حرف خدا برای کودکان «دوربین‌های غیبی»

انتخاب کن آزاد باشی یا اسیر!!

10:10 - 1400/09/20

-معنی خودشناسی،مفهوم خودشناسی،انواع خودشناسی.

موفقیت میوه تلاش ماست.

12:04 - 1400/09/17

-مسیر خودشناسی،مفهوم خودشناسی،انواع خودشناسی.

تَرَک‌هایی که عمیق می‌شوند

13:19 - 1400/09/11

-تصمیم بر ترک گناه،چرا نمی‌توانیم توبه کنیم،خدا نمی‌خوام گناه کنم.

قرآن دوست قوی و مهربان

قرآن دوست مهربان
13:14 - 1400/09/09

همه دوست دارند با یکی که خیلی مهربون و خوش اخلاقه دوست بشن، باهاش حرف بزنن، از حرف‌های خوب و قشنگش لذت ببرن ، 

ناخنک نزن

14:16 - 1400/09/04

-چرا نماز بخوانیم برای نوجوانان،چرا نماز بخوانیم به زبان ساده،اگر خدا بی‌نیاز است پس چرا ما نماز میخوانیم.

نگرانی‌ها جی پی اس زندگی ما هستند.

13:45 - 1400/09/04

-چرا نماز می‌خوانیم برای نوجوانان،چرا نماز می‌خوانیم به زبان ساده،اگر خدا بی نیاز است پس چرا ما نماز می‌خوانیم.

تیک تاک‌های خسته کننده

11:59 - 1400/09/04

-چرا نماز ‌می‌خوانیم برای نوجوانان،چرا نماز‌خوانیم به زبان ساده،اگر خدا بی‌نیاز است پس چرا ما نماز می‌خوانیم.

چاه و طناب

11:33 - 1400/09/03

-چرا نماز می‌خوانیم برای نوجوانان،چرا نماز می‌خوانیم به زبان ساده،اگر خدا بی نیاز است پس چرا ما نماز می‌خوانیم.

آینه زندگی

13:37 - 1400/09/02

-چرا نماز بخوانیم برای نوجوانان،چرا نماز بخوانیم به زبان ساده،اگر خدا بی نیاز است چرا ما نماز میخوانیم.

پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»

13:29 - 1400/08/30

پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»،پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»،پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»

پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»

10:21 - 1400/08/30

پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»،پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»،پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»

صفحه‌ها