تفاهم

تفاهم والدین

تفاهم والدین
16:40 - 1402/07/08

از شرایط ضروری خانواده برای تربیت فرزندان هماهنگی رفتار زوجین با توجه به وجود اختلاف سلیقه است.

اقتدار از نوع ایران و ایرانی

10:37 - 1402/03/09

آزادی دیپلمات ایرانی از اسارت دولت بلژیک، از مظاهر قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل به شمار می‌رود.

تفاهم برای فرزندآوری

فرزندآوری
09:00 - 1401/03/23

زوجین در بحث فرزندآوری باید قبل از ازدواج با همدیگر به توافق برسند.

قهر مال بچه هاست

قهر مال بچه هاست
09:26 - 1400/06/10

خانم ها بدانند

 هنگام ناراحتی و دعوا این سه کار ممنوع

بحث های الکی با همسرم داریم

دعوا با همسر
20:35 - 1400/04/28

چکیده: سر موضوعات کوچک مدام با همسرم بحث داریم. نمی دانم چکار کنم؟

ازدواج، تفاهم را دوست دارد

ازدواج، تفاهم را دوست دارد
10:35 - 1400/04/07

درک احساسات همسرتان عاملی است که به شما کمک می کند تا تفاهم داشته باشید..

تفاهم یا تقابل؟

09:36 - 1400/04/07

برای زندگی مشترک به جای ایجاد تقابل، تفاهم را گزینه‌ اصلی قراردهیم.

همسرم بددهان است

فحاشی همسر
13:06 - 1400/04/01

چکیده:

معجزه تفاهم و درک متقابل

07:03 - 1400/04/01

به محض مواجهه با مشکل در زندگی مشترک، سقف آرزوهایتان فرو نریزد.

در امور خانه، اولویت با زنان است یا مردان؟

10:22 - 1400/03/29

- هنگام اختلاف سلیقه در منزل نشانه ایمان آن است که مردان نظر خانواده را بپذیرند و نظر خود را بر آنها تحمیل نکنند.