درس هایی از قرآن ۲۵ آبان ۱۴۰۲

درس هایی از قرآن ۲۵ آبان ۱۴۰۲

درس هایی از قرآن ۲۵ آبان ۱۴۰۲
11:08 - 1402/08/27

فیلم کامل درس هایی از قرآن ۲۵ آبان ۱۴۰۲

جواب سوالات درس هایی از قرآن ۲۵ آبان ۱۴۰۲

جواب سوالات درس هایی از قرآن ۲۵ آبان ۱۴۰۲
10:46 - 1402/08/27

سوالات مسابقه درس هایی از قرآن ۲۵ آبان ۱۴۰۲ همراه با جواب

در قرآن کریم چه کاری ظلم عظیم معرفی شده است

در قرآن کریم چه کاری ظلم عظیم معرفی شده است
09:36 - 1402/08/27

در قرآن کریم چه کاری ظلم عظیم معرفی شده است/استاد قرائتی

براساس روایات بدترین ظالمان چه کسانی هستند

براساس روایات بدترین ظالمان چه کسانی هستند
07:57 - 1402/08/27

براساس روایات بدترین ظالمان چه کسانی هستند؟