دعوای خانوادگی

مدیریت دعواهای خانوادگی

مدیریت دعواهای خانوادگی
08:33 - 1400/09/02

دعواهای خانوادگی رو چطور مدیریت کنیم که کار به جاهای باریک نکشه؟

پیشنهاد شنیدنی از استاد رفیعی

با هم گفتگو کنید

زوجین 17:24 - 1397/09/26

گفتگوی با همسر و شنیدن حرف ها می تواند هر رنجش ، دلگیری و ناراحتی را از همسرتان دور کند.

بحث‌های که پایان ندارد

تغافل در زندگی
18:06 - 1397/07/13

-بسیاری از بی‌مهری‌ها و اختلافات در فضای خانه، ریشه در نیت‌های ما نسبت به کارهای خوب‌مان دارد؛ اگر کار برای خدا باشد، ظرفیت انسان نیز افزایش خواهد یافت و نتیجه بهتری از عمل مثبت خود دریافت خواهد کرد و به نوعی عمل مثبتش برکت پیدا خواهد کرد. برای رهایی از مشاجرات باید با افزایش ظرفیت، سعی کرد که صبورانه با مسائل روبرو شد تا در آینده نزدیک تغییرات مثبت را نیز مشاهده نمود.

مشاجره بین زن و شوهر

دعوای زناشویی 22:22 - 1397/05/07

زن‌ها از مردهایی که هر صحبت کوچک را به بحثی ادامه‌دار و مشاجره تبدیل می‌کننـد و باعث می‌شود آنها مجبـور شوند مدام حالت دفاعـی به خود بگیرند؛ خوششان نمی‌آید.

دعوای عروس بی‌منطق با مادر شوهر

مادر شوهر
13:59 - 1394/12/19

چکیده:هر اختلافی ریشه‌ای دارد که برای حلش باید آن ریشه را از بین برد؛ اما این مطلب کلیت ندارد؛ چون گاهی اوقات به خاطر مواردی است که بین طرفین پیش می‌آید و سبب دامن زدن به اختلافشان می‌شود از جمله همین مورد