فوبیا

گاموفوبیا

12:19 - 1400/12/19

اگر شما در سن ازدواج هستید و در پس زمینه ذهنتان این است که اگر ازدواج کنم ازدواج موفقی نخواهم داش

ترس از شکست در ازدواج

ترس از شکست در ازدواج
12:08 - 1400/12/11

- ترس از شکست در ازدواج و به تبع آن تصمیم به عدم ازدواج، مشکلی است که نیاز به مشاوره و درمان دارد.

فوبیای سفر دارم!

سفر
15:12 - 1400/01/05

- از آنجایی که مسافرت مستلزم دور شدن از خانه و محل زندگی است که محل آرامش است و سفر به ناشناخته ها، نگرانی بابت رسیدن به موقع به مقصد و ... لذا وجود کمی نگرانی طبیعی است، ولی زمانی که نگرانی زیاد از حد باشد و مانع از اصل سفر شود و ... می تواند مشکل ساز شود و باید برای کاهش و کنترل نگرانی اقدام کرد.

فوبیای حجاب...

حجاب
12:50 - 1394/03/22

چکیده:حجاب را امنیت و آرامشی یافتیم طوفانی  ؛ امنیت و آرامشی برای خود و طوفانی برای تمام فرهنگ های پوچ و بی مغزی که برای  اسارت انسان طرح ریزی شده