همفکری

قصه شب | «فکر جالب آقای مدیر و مسابقه جذاب»

قصه شب | « فکر جالب آقای مدیر و مسابقه جذاب»
17:36 - 1401/10/28

قصه شب «فکر جالب آقای مدیر و مسابقه جذاب»، بر اساس یکی از مهارت‌های زندگی، یعنی تفکر خلاقانه نگاشته شده است تا به کودکان بیاموزد که می‌شود با کمی فکر و اندیشه به نتایج دلخواه رسید .

قصه شب | «حیوونای مزرعه و خروس باهوش و زرنگ»(1)

قصه شب | «حیوونای مزرعه و خروس باهوش و زرنگ»(1)
10:39 - 1401/07/26

قصه شب «حیوونای مزرعه و خروس باهوش و زرنگ»، که در دو قسمت نگاشته شده، در پی آموختن نکاتی همچون پر