وکالت میدهم

بازی تاج‌و‌تخت!

18:50 - 1401/11/05

سلطنت‌طلبان برآن شدند تا در یک سیرک تبلیغاتی، در قالب پویش «من وکالت می‌دهم»، تنها میراث‌خوار رژیم پهلوی را به‌عنوان "وکیل مردم" مطرح کرده تا گامی در جهت آلترناتیوسازی بردارند.