کارشناس احکام

تصویر کارشناس احکام

مطالب ارسالی

15 اسف، 1401    0
 نماز با مانتو و روسری  نماز خواندن با مانتو و روسری، اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار در آن رعایت شود، اشکال ندارد، هر چند نماز با چادر برای رعایت پوشش در نماز، بهتر است.  نماز با بلوز و...
15 اسف، 1401    0
 قرار گرفتن چادر بین پیشانی و محل سجده (مُهر )  دیدن مُهر در نماز لازم نیست؛ بنابراین نماز خانم‌هایی که در نماز چادر را روی صورت می‌کشند، اشکالی ندارد. ولی هنگام سجده نباید چادر یا چیزی بین پیشانی و محل...
15 اسف، 1401    0
 سؤال: اگر در مسافرت نماز قضا شده باشد و به وطن خود برسیم، چگونه باید نمازِ قضا شده را بخوانیم؟ پاسخ:  نماز قضا را باید به همان صورت که قضا شده، جبران کرد. بنابراین، اگر مسافر که باید نماز را شکسته بخواند...
15 اسف، 1401    0
تیمّم بخاطر آرایش  خانم‌هایی که برای مجلس عروسی و مانند آن آرایش می‌کنند، نمی‌توانند به جای وضو تیمّم کنند بلکه باید مانع را برطرف کنند و وضو بگیرند و اگر در وقت نماز برطرف نمی‌شود یا برطرف کردن آن با سختی زیاد...
13 اسف، 1401    0
سؤال: آیا محل تحصیل دانشجویی که در خوابگاه می‌باشد، به صورتی که پنج  روز در هفته در محل تحصیل زندگی می‌کند، حکم وطن را دارد؟  پاسخ: محل تحصیل یا زندگی موقت، وطن نیست، البته اگر بنا دارد حداقل یک سال به طوری...
13 اسف، 1401    0
نبودن مانع در اعضای تیمّم  انسان باید برای تیمّم مانع را از اعضای تیمّم برطرف کند و اگر موی جلوی سر، روی پیشانی افتاده آن را کنار بزند؛ حتی اگر احتمال قابل توجهی دهد که مانعی هست باید جستجو کند.  در...
12 اسف، 1401    0
چگونه برای دیگران زیارت نیابتی انجام دهیم؟ سؤال: اگر خواسته باشیم به نیابت از دیگران زیارت و نماز بخوانیم، چگونه باید نیت کنیم؟  پاسخ:  زیارت و نمازهای مستحبی و نماز زیارت را می‌توان به نیابت از یک یا...
08 اسف، 1401    0
سؤال: آیا فرد بیماری که رو به موت است می‌تواند اموالش را (به همان روشی که در شریعت آمده) تقسیم کند؟  پاسخ:  اگر از نظر فکری و تصمیم‌گیری در سلامت باشد، اشکال ندارد .  پی‌نوشت: بخش استفتائات پایگاه...
08 اسف، 1401    0
سؤال: آیا عضو نمودن افراد در کانال‌ یا گروه‌ها در فضای مجازی بدون اجازه آنها با علم به اینکه راضی به اینکار نیستند، اشکال شرعی دارد؟  پاسخ:  از عضو نمودن دیگران بدون رضایت آنها بنابر احتیاط واجب اجتناب...
08 اسف، 1401    0
تیمّم بر سنگ  تیمّم بر سنگ معمولی، سنگ گچ، سنگ مرمر و دیگر سنگ‌ها صحیح است، و با بودن خاک به سنگ نیز می توان تیمّم کرد.  اگر نمای ساختمان و دیوار از چیزهای باشد که تیمّم بر آن صحیح است، می‌توان بر آن...

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 1442