ز . محسنی

تصویر ز . محسنی

مطالب ارسالی

31 فرو، 1399    7
  آن مرد از وجود مار درون غار بیخبر است. آن زن هم از وجود سنگ روی مرد بیخبر است. زن با خودش فکر میکند که من در حال سقوط هستم، نمیتوانم بالا بروم چون مار دست مرا نیش زده. چرا مرد کمی بیشتر از قدرت خود استفاده...
05 بهم، 1398    18
خیلى زیباست کسى رو پیدا کنى که باعث بشه مشکلاتت رو فراموش کنى 

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 2