زنگویی حبیب

تصویر زنگویی حبیب
گروه: 
سیاست و اجتماع

مطالب ارسالی

25 مهر، 1402    0
یکی از ویژگی‌های جنگ‌های نو، ترکیبی بودن آن است؛ به این معنی که از جهات و ابعاد متفاوت، میدان‌های مختلف و متعدد از هم‌آوردی، جغرافیای محیطِ جنگی را تشکیل می‌دهند. تهاجم همزمان با ابزار اقتصادی، فرهنگی، نظامی، روانی،...
10 مرد، 1402    0
بدون شک، می‌توان گفت که عمده مسائل فرهنگی در جوامع مختلف، به شکی هرم‌گونه، ترتیبی خاص از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نسبت به همدیگر دارند. حیا و عفت را می‌توان در رأس این هرم به‌عنوان تأثیرگذارترین عامل فرهنگی بر...
10 مرد، 1402    0
مبانی و دستورالعمل‌های اسلام برای تمام مردم در تمام زمان‌ها، موجب سعادت شده و متقابلا به همان اندازه، تخطی و انحراف از اصول آن موجب خسارت و زیان به زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها می‌شود. این قاعده بر تمام...
10 مرد، 1402    0
بدون شک ارائه تحلیل‌های سیاسی، بخشی از گفتگوهای محاوره‌ای و روزمره مردم جهان را تشکیل می‌دهد؛ به عبارتی ساده‌تر می‌توان گفت، صحبت از اتفاقات سیاسی، اشخاص و مقامات، معمولاً بخش قابل‌توجهی از گفتگوهای افراد جامعه را...
28 تير، 1402    0
تحصیل رایگان و یا پرداخت هزینه تحصیلات تا مقطع دانشگاه توسط دولت، یکی از حقوقی است که قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل سی‌ام به آن تصریح کرده و دولت‌ها را مکلف به مهیاکردن امکانات تحصیلی به‌ صورت رایگان، برای...
25 تير، 1402    0
حقیقت در مورد آمریکا این است که این کشور در عین حال که موجودیت فعلی آن از قدمت تاریخی زیادی برخوردار نیست، اما در همین زمان کوتاه در اثر استعمار و استبدادی که از خود بروز داده است، ظرفیت‌های فراوانی در کشورهای دیگر...
22 تير، 1402    0
برجام مخفف جمله برنامه جامع اقدام مشترک، عنوانی است که پس از جعل آن توسط سیاسیون داخلی، خیلی زود جایگاه خود را از یک واژه سیاسی صرف، به یکی از عامیانه‌ترین عناوین محاوره‌ای ارتقا داده و جای خود را در...
22 تير، 1402    0
مطالعه تحولات اجتماعی در جوامع مختلف، یکی از فاکتورهای مهم در فهم درست از جریان‌های فکری حاکم بر فضای عمومی و اذهان جمعی در تمام جهان می‌باشد؛ اعتراضات فوق‌العاده وسیع و گسترده در خیابان‌های فرانسه، یکی از تحولاتی است...
22 تير، 1402    0
به‌جرئت می‌توان این ادعا را مطرح کرد که مردم ایران بر اساس تأثیرپذیری از آموزه‌های اسلامی و نیز فرهنگ غنی ایرانی، بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ و رعایت حقوق متقابل افراد در جامعه، داشته و بر اساس آن، نوعی خاص...
19 تير، 1402    0
غرب وحشی، عنوانی است که تطبیق و سنخیتی کامل با هویت واقعی جامعه اروپایی دارد. هویتی که روایت آن، طوری مدیریت شده است که کمتر کسی از مردم دنیا، توجه کافی به آن داشته باشد. این سرزمینی که در حال حاضر به پیشرفت از لحاظ...

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 277