آسیب های فضای مجازی

فواید و آسیب های فضای مجازی

آسیب های فضای مجازی
23:35 - 1400/09/11

مزایا و معایب فضای مجازی برای نوجوانان

چالش های فضای مجازی برای کودکان

تهدیدات فضای مجازی برای نوجوانان
13:44 - 1400/09/09

فضای مجازی و چالش های عجیب و خطرناک نوظهور

راه های کنترل فضای مجازی

آسیب های فضای مجازی
12:06 - 1400/09/04

رابطه تربیت فرزندان باورمند و ارزشی و دیندار و مدیریت آسیب های فضای مجازی

راهکارهای مقابله با آسیب های فضای مجازی

آسیب های فضای مجازی
10:33 - 1400/09/02

دختری ۱۸ ساله دارم که به دلیل داشتن گوشی همراه دچار آسیب های متعدد شده است. با فرزندم چگونه رفتاری داشته باشم.

تأثیر فضای مجازی بر هویت فرزندان

آسیب های فضای مجازی
10:11 - 1400/08/26

تأثیر فضای مجازی و آسیب های آن بر آینده و هویت فرزندان

الگو برداری نامناسب از فضای مجازی

الگو برداری نامناسب از فضای مجازی
11:16 - 1400/08/25

پسری دارم که از فضای مجازی الگو برداری می کند و به اصول دین خیلی توجه ندارد. لطفا راهنمایی بفرمایید.

راه های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

محافظت از کودکان در فضای مجازی
11:25 - 1400/08/20

با پسرم چگونه رفتار کنم که اگر در فضای مجازی صحنه های خاصی دید تاثیر نگیرد؟

آسیب های فضای مجازی برای کودکان

آسیب های فضای مجازی برای کودکان
08:44 - 1400/08/20

آسیب های نوپدید شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای فرزندان و سست شدن بنیاد خانواده

طلاق بخاطر فرزند

کی طلاق گرفته بخاطر بچه
11:46 - 1400/08/17

 فضای مجازی در رابطه فرزندان و والدین نیز تغییراتی بوجود آورده است از جمله آن:  کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط والدین با فرزند، شکاف نسل ها به دلیل رشد تکنولوژی، از بین رفتن حریم بین فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو

فضای مجازی موریانه ای در روابط زوجین

فضای مجازی و تامین نیاز جنسی
22:50 - 1400/07/07

فضای مجازی، هر چند برای رفاه و سهولت کارهای بشر بخصوص در گستره زندگی قرن حاضر امری ضروری است اما از طرف دیگر خالی از آفات نبوده است. آفاتی که چه بسا در ارتباطات جمعی و یا خانوادگی منشأ اثر سوء بوده است.

پاکی های بر باد رفته

08:35 - 1400/06/02

دلسوزی افراد غریبه در فضای مجازی، گاهی به قیمت از دست رفتن پاکی دختران تمام می شود.

رشد در مجازی

مجازی
11:46 - 1400/05/10

مجازی تیغ دو لبه محسوب میشه.

صفحه‌ها