خمس پس انداز

خمس
تعلق خمس به وام 23:22 - 1399/10/10

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

خمس
خمس سنوات کارمندان 06:37 - 1399/07/15

- حق سنوات چنانچه پس از دریافت تا سر سال خمسی صرف در مؤونه نشود، متعلق خمس است.
 

خمس
خمس وسائل مصرفی خریداری شده 16:06 - 1399/07/11

- به نظر آیت الله خامنه ای:  وسائل بهداشتی و آرایشی که قبل از سال خمسی خریداری شده و بعد از سال خمس تحیول داده می شود خمس دارد.

خمس
خمس پول پرداختی بیمه 05:26 - 1399/05/01

- اگر بیمه بعد از سال خمسی پرداخت کرد، باید فوراً خمس آن را بپردازید.

خمس
خمس ماشین ثبت نامی 23:24 - 1399/04/25

- آیت الله خامنه ای: اگر ماشین مورد نیاز شخصی شما است و پول پرداخت شده بابت خرید بوده نه مشارکت در تولید و مبلغ پرداخت شده در اثنای سال خمسی بوده خمس ندارد.

خمس
کم کردن پس انداز سال گذشته از پس انداز سال خمسی امسال 05:43 - 1399/04/18

- اگر عین همان پول باقی باشد پولی که خمس آن داده شده مجددا خمس ندارد.

خمس
برداشت پول از حساب مشترک به نیت غیر مخمس 12:49 - 1399/03/28

-به نظر رهبری اگر از حساب مشترک به نیت غیر مخمس برداشت کنید کفایت می کند 

خمس
خمس صندوق قرض الحسنه خانگی 18:36 - 1399/01/21

- به مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی های خانگی پرداخت می شود و تا سر سال خمسی دریافت نمی شود، در صورتی که از درآمد و حقوق باشد، سر سال خمسی باید خمس آن پرداخت شود.

خمس، بیعانه، جهیزیه
پرداخت بیعانه خرید جهیزیه قبل از سال خمسی 00:37 - 1398/10/13

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که چند روز قبل از سال خمسی برای خرید جهیزیه دخترش بیعانه پرداخت کرده و ما بقی آن را چند روز بعد از سال خمسی داده باشد، با توجه به اینکه در آستانه مصرف بوده است خمس ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.