فرزند

منشور تربیتی بزرگ‌مربی اسلام

10:50 - 1401/04/08

یکی از ابعاد سبک زندگی اسلامی که باید در جوامع اسلامیْ تبیین و تشریح شود، شناخت و بررسی سبک زندگی زندگی پیشوایان معصوم علیهم‌السلام در تربیت دینی کودکان است.

عکس‌نوشته | با لبخند وارد شوید

16:04 - 1401/04/01

برای داشتن خانوادۀ شاد ، هنگام ورود به منزل، با لبخند وارد شوید و به همسر و فرزندانتان شادی را ال

 اوّلین فرزند

عکس نوشته مشاوره 12:53 - 1401/03/08

 اوّلین فرزند

ویدئو کدام والدین از رحمت خدا به‌ دورند؟!

ویدئو کدام والدین از رحمت خدا به‌ دورند؟!
10:04 - 1401/03/01

آیا محبت زیاد به فرزندان اثر منفی دارد؟ در این کلیپ به آن پاسخ داده شده است.

 نقاط قوّت فرزندت را کشف کن!

معنی تربیت,تعریف انواع تربیت,هدف از تربیت چیست 12:47 - 1401/02/24

 نقاط قوّت فرزندت را کشف کن!

 بعضی از ضعف‌ها در فرزندان ذاتی هستند.

 برچسب منفی به فرزندان ممنوع!

معنی تربیت,تعریف انواع تربیت,هدف از تربیت چیست 12:44 - 1401/02/24

 برچسب منفی به فرزندان ممنوع!

 تأثیر احترام به نیازهای فرزندان

معنی تربیت,تعریف انواع تربیت,هدف از تربیت چیست 12:37 - 1401/02/24

 تأثیر احترام به نیازهای فرزندان

لذت فرزند داشتن

معنی فرزند,فرزند صالح,متن فرزند,شعر فرزند 14:21 - 1401/02/21

لذت فرزند داشتن

برای فرزندم…

چه خوب است که من قرار است مادرت باشم

در دعوا حق را به فرزند کوچکتر ندهید

معنی فرزند,فرزند صالح,متن فرزند,شعر فرزند,فرزند سریال 08:52 - 1401/02/19

حق با کیست؟ فرزند کوچکتر یا بزرگتر!

یک تکنیک مهم درتربیت

فرزند
09:51 - 1400/12/07

ارتباط کلامی صحیح با فرزندان، نقش مهمی در تربیت آن‌ها دارد.

فرزندم برده من نیست

فرزند
08:21 - 1400/12/01

-این باور غلط که "من مالک فرزندم هستم"، باعث می شود که سبک فرزندپروری سرکوب گرانه را در پیش بگیرید.

ضرورت مراقبت از فرزندان در فضای الکترونیک

ضرورت مراقبت از فرزندان در فضای الکترونیک
09:35 - 1400/11/30

-بعد از نمایان شدن ویروس کرونا در ایران، تصمیم آموزش کشور بر مجازی بودن کلاس ها و جلوگیری از مریضی فرزندان آنها در فضای مدرسه مجازی قرار دهند.

صفحه‌ها