مقام زینب کبری

سر به چوبه‌ی محمل کوبیدن 23:47 - 1398/06/23 بازدید: 294

جریان «سر به چوبه محمل زدن حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها)» در منابع اوّلیه تاریخی و مقاتل معتبر  نقل نشده است.
طریحی از علمای قرن یازدهم در کتاب المنتخب این داستان را از شخصی به نام مسلم جصّاص نقل کرده است. یعنی با هزارسال فاصله، بدون هیچ سندی!

زینب
توسل عالم اهل تسنن به حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) 06:57 - 1397/10/23 بازدید: 277

علمای اهل تسنن برای حوائج خویش به حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) متوسل می‌شوند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.