اصلانی میلاد

تصویر اصلانی میلاد
گروه: 
گرافیک

مطالب ارسالی

12 تير، 1403    0
 اسلامیت و جمهوریت یک حقیقت واحد  اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند که به یکدیگر وصل شده باشند و یک حقیقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلامیت، جمهوریت هست. در دل اتکاء به حکم الهی، تکیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
12 تير، 1403    0
رأی به جمهوری اسلامی هرکس پای صندوق رأی می‌آید، در واقع رأی به جمهوری اسلامی، رأی به قانون اساسی و رأی به مواد غیرقابل تغییر قانون اساسی – یعنی اسلام و ارزش‌های اسلامی – می‌دهد. حضور مردم، یعنی دفاع از جمهوری اسلامی...
12 تير، 1403    0
برنده اصلی انتخابات  انتخابات یک مسابقه‌ ملّی است. اگر این مسابقه خوب، سالم و قوی برگزار شود، اگر ملت، خوب و قوی وارد میدان بشود ایران خواهد بالید و افتخار خواهد کرد؛ در واقع بُرد و باختی برای ملت وجود ندارد؛...
11 تير، 1403    0
راه بازگشت براى انسان خطاكار، همیشه راه بازگشت و اصلاح، باز است.  برداشتی از آیه ۳۹ سوره مائده.
11 تير، 1403    0
ملاک پذیرش اعمال  ملاک پذیرش اعمال، تقواست، نه شخصیّت افراد و نه نوع كار.  برداشتی از آیه ۲۷ سوره مائده.
11 تير، 1403    0
ملاک پذیرش اعمال ملاک پذیرش اعمال، تقواست، نه شخصیّت افراد و نه نوع كار.  برداشتی از آیه ۲۷ سوره مائده.
11 تير، 1403    0
عامل بازدارنده از گناه  تقوا و خداترسى، عامل بازدارنده از گناه و تعدّى در حساس‌ترین حالات است. برداشتی از آیه ۲۸ سوره مائده.
11 تير، 1403    0
پشیمانی به همراه جبران  توبه، تنها یک ندامت درونى نیست، بلكه باید همراه با جبران مفاسد گذشته باشد.  برداشتی از آیه ۳۹ سوره مائده.
11 تير، 1403    0
معیار گزینش اصلح  انتخاب اصلح یعنی چه؟ «اصلح» کیست؟ اصلح آن کسی است که در درجه‌ اوّل به مبانی این انقلاب و این نظام اعتقاد قلبی و واقعی داشته باشد... دوّم اینکه کارآمد باشد؛ شب‌وروز نشناسد، دنبال کار باشد،...
10 تير، 1403    0
دعوت به حضور همه‌ آحاد مردم، تک‌تک آحاد مردم خودشان را موظّف بدانند که علاوه بر اینکه در انتخابات شرکت می‌کنند دیگران را هم به شرکت در انتخابات دعوت کنند؛... افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین، آحاد مردم و کسانی...

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 2374