میلاد اصلانی

تصویر میلاد اصلانی

مطالب ارسالی

13 بهم، 1399    0
آزمون انقلاب
13 بهم، 1399    0
انقلاب و ظهور
13 بهم، 1399    0
انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی
13 بهم، 1399    0
انقلاب ادامه دارد
13 بهم، 1399    0
اقتدار انقلاب،فرهنگ اسلامی
13 بهم، 1399    0
اصلی ترین شاخصه انقلابی بودن، داشتن مبناست
13 بهم، 1399    0
الگو شدن انقلاب ایران برای همه مسلمانان
13 بهم، 1399    0
افتخار کن برای امام زمانت کار کنی
13 بهم، 1399    0
نژاد، در انقلاب اسلامی معنایی نداره
13 بهم، 1399    0
کمک کنیم انقلاب رشد کنه

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.