علی اکبر کریمی

تصویر علی اکبر کریمی
گروه: 
کلام و عقاید

مطالب ارسالی

12 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم مستی گناه گناه و معصیت به معنای تجاوز انسان از حدود و مرزهای تعیین شده دین اسلام می باشد، در گناه حقوق فردی و اجتماعی و از جهتی دیگر حقوق نفسی و غیری مورد تعدی قرار می گیرد، از این در گناه...
11 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم انفاق دانش آموختن دانش و تربیت ایمانی در سایه تحصیل علم، به عنوان محور تعلیمات اسلام به شمار می رود. در قرآن کریم و سیره ی پیامبر اکرم و ائمه ی معصومین علیهم السلام اشارات فراوانی به فضیلت...
11 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم انواع عبادت کنندگان از منظر امام صادق علیه السلام عبادت، رفتاری معنوی که به عنوان شاخصه ی اصلی برقراری ارتباط با خالق یکتا در قالبهای مختلفی نظیر نماز، دعا، روزه داری و کسب دانش و امور...
10 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم شب مقدس شب قدر، مقدس و با فضیلت ترین شب سال که نقشی تعیین کننده در سرنوشت انسان دارد، شبی که قرآن کریم نازل گردیده و کلیه امور سال از مدت مرگ انسانها، تقسیم روزی ها، یبلیا، تولد انسانها و...
10 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم عزرائیل، فرشته مقرب عزرائیل، واژه ای عبری که مرکب از دو کلمه؛ عزرا به معنای بنده و ئیل یعنی خدا و در مجموع به مفهوم بنده خدا،(۱)یکی از چهار فرشته مقرب خدای متعال می باشد و در قرآن کریم و...
09 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم مال حرام و عدم پذیرش عبادت عبادت، رفتاری معنوی که به عنوان شاخصه ی اصلی برقراری ارتباط با خالق یکتا در قالبهای مختلفی نظیر نماز، دعا، روزه داری و کسب دانش و امور مأثوره دیگر مطرح شده...
09 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم عبادت و تکامل انسان عبادت، رفتاری معنوی که به عنوان شاخصه ی اصلی برقراری ارتباط با خالق یکتا در قالبهای مختلفی نظیر نماز، دعا، روزه داری و کسب دانش و امور مأثوره دیگر مطرح شده است....
07 فرو، 1403    0
  بسم الله الرحمن الرحیم حقیقت ایمان ایمان از ماده «أ- م-ن» در دو معنای کلی امنیت و تصدیق به کار رفته است.[1]ضد معنای امنیت، ترس[2] و خیانت می باشد، که سکون و آرامش قلبی را بهمراه دارد.[3]حالت سکون و...
06 فرو، 1403    0
بسم الله الرحمن الرحیم نشانه های ایمان راستین ایمان از ماده «أ- م-ن» در دو معنای کلی امنیت و تصدیق به کار رفته است.[1]ضد معنای امنیت، ترس[2] و خیانت می باشد، که سکون و آرامش قلبی را بهمراه دارد.[3]حالت سکون و...
06 فرو، 1403    0
ایمان از ماده «أ- م-ن» در دو معنای کلی امنیت و تصدیق به کار رفته است.[1]ضد معنای امنیت، ترس[2] و خیانت می باشد، که سکون و آرامش قلبی را بهمراه دارد.[3]حالت سکون و آرامش قلبی به عنوان مهم ترین عنصر معنایی در واژه ی...

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 297