علی اکبر کریمی

تصویر علی اکبر کریمی
گروه: 
کلام و عقاید

مطالب ارسالی

15 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم منشأ برکت در زندگی واژه برکت از ماده «بَرَکَ» از لحاظ ریشه مفهومی در معنای «ثبات الشی» ثبات و پایداری وضع شده است.[1]چنانچه جوهری می نویسد:« کل شیءٍ ثبت و أقام فقد برک»[2].هر شی ای که ثابت و...
14 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم ضرورت اتیان فریضه نماز در کانون خانواده فرآیند ارتباط به معنای انتقال و اشتراک معانی،مفاهیم و احساسات بوسیله ی ابزار انتقال نظیر: زبان، نوشتار و دیگر رسانه ها در خانواده، از منظر اسلام از دو...
12 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه عدم اعتراض امام علی به غصب خلافت سوالات بسیاری ذهن گروههای مسلمانان را در مسئله خلافت و جانشین برحق پس از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) مشغول نموده است، و برخی بر این مسئله تاکید...
11 اسف، 1402    0
  بسم الله الرحمن الرحیم حالات درونی طالبان علم کسی که علم را برای خدا می آموزد، صفات و حالاتی در او ایجاد می شود، و در مقابل کسی که علم را برای دنیا می آموزد نیز ثمرات خاصی در زندگی و وجود وی ایجاد می شود...
11 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم جهت گیری مطلوب در سعی و تلاش انسان خداوند متعال در قرآن کریم در آیات بسیاری به نقش سعی و تلاش در فعلیت استعداد های نهفته و تکامل مادی و معنوی انسان اشاره و علاوه بر ذکر گوناگونی سعی، به...
10 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم قاعده لطف در کلام امامیه 1.لطف در اصطلاح قاعده ی لطف یکی از اصول کلیدی در علم کلام خصوصا کلام عدلیه که بسیاری از نتایج اعتقادی براصل قاعده ی لطف بار می شود.علمای مکتب بغدا به صورت مبسوط...
09 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم واژه ی برزخ معرّب برزه[1] به معنای حائل و واسطه  بین دو چیز می باشد.[2]مراد از عالم برزخ عالم مرگ است که عالم مثال باشد و مردم در آن عالم که بعد از مرگ است زندگی می کنند تا قیامت برسد...
09 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم پیروزی قطعی در مسابقه ملی انتخابات مردم، نامزدهای انتخاباتی و متولیان اجرای انتخابات، به عنوان سه مؤلفه اصلى در ساختار انتخابات کشور ایران مطرح می‌شوند، و برای هر یک از سه گروه مذکور...
08 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم وظایف اصلی متولیان انتخابات کشور از منظر مقام معظم رهبری متولیان برگزاری انتخابات در کشور را دو گروه؛ ستاد انتخابات کشور در ذیل وزارت کشور با مسئولیت اجرای برگزاری انتخابات در سطح کشور و...
08 اسف، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم مؤلفه های انتخابات سالم از منظر مقام معظم رهبری عناصر اصلی در انتخابات هر کشوری را سه عنصر مهم؛ مردم، نامزدهای انتخاباتی و متولیان اجرای انتخابات تشکیل می دهد و انتخابات در صورتی سالم و...

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 297