علی اکبر کریمی

تصویر علی اکبر کریمی
گروه: 
کلام و عقاید

مطالب ارسالی

22 آبا، 1402    0
  3.حدیث و سنت در اصطلاح حدیث و سنت در معنای اصطلاحی نزد محدثین و اصولیین از اهل سنت تعریف واحدی دارد.[1]حدیث در نزد محدثین به قول،فعل، تقریر، صفت خلقیه و صفت خُلقیه منتسب به پیامبر اکرم (ص) اطلاق می شود، «...
22 آبا، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم مفهوم شناسی سنت و حدیث نزد اهل سنت در نظر اهل سنت اصطلاح حدیث و سنت به صورت مترادف و هم معنا به کار رفته است.[1]محدثین اهل سنت، حدیث و  سنت را به ؛ قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) معنا...
22 آبا، 1402    0
   6.شرائط ولی فقیه جناب علامه حلی شرائط اجتهاد که مشروعیت بخش منصب افتاء و قضا را به شناخت نه چیز منوط می فرماید.کتاب،سنت،اجماع،خلاف،ادله ی عقلیه،زبان عربی،اصول عقاید،اصول فقه و شناخت شرائط برهان.(علامه...
22 آبا، 1402    0
. 3.5.خمس اقتصاد و منابع مالی به عنوان ستون فقرات یک نظام سیاسی به شمار می رود که در صورت عدم وجود منابع مالی لازم هیچگاه نمی توان به اهداف تعیین شده فرهنگی و سیاسی رسید. یکی از این منابع مالی زکات است «خمس»...
22 آبا، 1402    0
  3.2.قضاء دادرسی، صدور حکم و رفع خصومت بین مردم بین مردم از ضروریات جامعه مدنی که به علت وابستگی حیات جامعه به آن همواره با نظام سیاسی تلازم دارد به گونه ای که همواره  در همه ی تجمعات انسانی از شئونات...
22 آبا، 1402    0
  3.2.قضاء دادرسی، صدور حکم و رفع خصومت بین مردم بین مردم از ضروریات جامعه مدنی که به علت وابستگی حیات جامعه به آن همواره با نظام سیاسی تلازم دارد به گونه ای که همواره  در همه ی تجمعات انسانی از شئونات...
22 آبا، 1402    0
    2.مفهوم شناسی ولایت فقیه ولایت از ماده «ولی» به سکون لام، مثل فَلس به معنای قُرب است. و ولایت به کسر و فتح واو، به معنای نصرت است.( فیومی،بی تا:ج2ص672) در اقرب الموارد «وِلایة» به کسر و فتح«واو»...
22 آبا، 1402    0
  مقدمه   نظریه اصیل ولایت فقیه همواره در طول ادوار فقه تحت تاثیر اقتضاءات و ظرفیت های موجود زمانی و مکانی در طرح و بیان ساختاری بوده است. علامه حلی فقیه اصولی و متکلم قرن هفتم و از برجسته ترین فقهای...
21 آبا، 1402    0
  بسم الله الرحمن الرحیم آزادی مکتب تشیع در قرن چهارم مذهب اهل سنت بعد از ظهور اسلام ونفوذ آن به گستره خاک ایران، به عنوان مذهب رسمی بوده است. حضور تعداد محدودی از سادات زیدی مذهب به عنوان مبلغ مکتب تشیع...
19 آبا، 1402    0
بسم الله الرحمن الرحیم علم به خدا؛ برترین دو علم آموختن دانش و تربیت ایمانی در سایه تحصیل علم، به عنوان محور تعلیمات اسلام به شمار می رود. در قرآن کریم و سیره ی پیامبر اکرم و ائمه ی معصومین علیهم السلام اشارات...

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 357