دیدگاه های ولی فقیه

ورود بدون تأخیر در میدان

نباید غفلت کنیم
07:04 - 1401/10/20

مقام معظم رهبری:

دست دشمن عیان بود

دست عیان دشمن در این حوادث
07:03 - 1401/10/20

مقام معظم رهبری:

موضع هجومی ایران در بحث زنان

جریان
11:43 - 1401/10/16

وضعیت نابسامان زنان درجامعه غربی به حدی تئوریزه و پذیرفته شده است که جنس زن حالت دیگری که فارغ از تهدیدات ذکر شده باشد را برای خود قابل تصور هم نمی‌داند، اما در فرهنگ ایرانی و اسلامی، نگاه به زن کاملا متفاوت است؛ به طوری که بنا بر گفته رهبری معظم انقلاب، موضع ایران و اسلام موضع مطالبه از غرب است .

سلوک و معرفت

سلوک و معرفت
09:21 - 1401/10/11

مقام معظم رهبری:

سخنرانی‌های جذاب آقای مصباح

09:19 - 1401/10/11

مقام معظم رهبری:

مصباح، اهل دین و اهل تقوا

مقام معظم رهبری
09:13 - 1401/10/11

مقام معظم رهبری :

شورای عالی فرهنگی و گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف

شورای عالی فرهنگی و گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف
11:04 - 1401/09/16

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضور رؤسای سه قوه؛ ضامن اجرای سندهای تحول

باید سندهای شورای عالی فرهنگی اجرایی شوند
10:58 - 1401/09/16

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی:

الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور

الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور
10:54 - 1401/09/16

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی:

تأثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی کشور

10:45 - 1401/09/16

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

امام، با بسیج تهدید را به فرصت تبدیل کرد

تبدیل تهدید به فرصت
10:17 - 1401/09/06

مقام معظم رهبری :

من دست شماها را می‌بوسم

من دست شماها را میبوسم
10:14 - 1401/09/06

مقام معظم رهبری :

صفحه‌ها