جمعیت

«یونسکو» معلم فرهنگ یا کارگزار جنگ (بخش دوم)

09:01 - 1402/09/14

در بخش پیشین از مقاله نقش یونسکو در کاهش جمعیت ایران، به تبیین علت اهمیت موضوع کاهش جمعیت دنیا برای غربی‌ها و منافع آن‌ها پرداخته شد. حساسیت‌زدایی از اجرای طرح کاهش جمعیت، نیاز به دلیلی قانع‌کننده و پشتیبانی محکم و ورود نهادهای بین‌المللی داشت؛ بهترین دلیل، "حقوق بشر" بود.

«یونسکو» معلم فرهنگ یا کارگزار جنگ (بخش پایانی)

08:39 - 1402/09/14

نقش یونسکو کمک به توسعه پایدار، فرهنگ و صلح جهانی بود که از طریق آموزش شهروندان و تبادل آزاد اندیشه‌ها با همکاری کشورها شکل می‌گرفت؛ اما وقتی قرار است غرب، مفسر واژه حقوق بشر و کرامت انسانی و سازمانی چون یونسکو مجری آن باشد، طبیعی است مرزهای معنای اصطلاحات و وظایف جابه‌جا خواهد شد!

نکته نگاشت/عوامل مشوق فرزند آوری

22:44 - 1402/09/12

برای ترغیب زوج های جوان و یا تک فرزند باید  مشوق هایی در نظر گرفت که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است. 

نکته نگاشت/ افزایش آمار سالمندی در همدان

22:37 - 1402/09/12

آمار سالمندی در استان همدان از ۷ به ۱۴ درصد افزایش یافته است

راه های پیشگیری از بحران کاهش جمعیت

12:10 - 1402/09/11

برای پیشگیری از بحران کاهش جمعیت و سالمندی  چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم ؟

اثرات منفی سرعت پیر شدن جمعیت کشور

11:08 - 1402/09/11

سرعت پیر شدن جمعیت کشور  تاثیرات منفی بسیاری بر رشد همه جانبه آن خواهد داشت

کنترل جمعیت، سیاستی صهیونیستی

21:50 - 1402/09/10

-در اسرائيل زاد و ولد زياد است و كنترل جمعيت معنايی ندارد اما، برای شيعيان ترغيب به كاهش كاهش جمعيت می شود.

نیکی به والدین از راه‌های گسترش فرهنگ فرزند آوری

08:41 - 1402/09/09

-

حضور کودکان در خانه، عامل نشاط و پویایی 

08:36 - 1402/09/09

-

روحی تازه در کالبد زندگی 

08:32 - 1402/09/09

-

وارثانی شایسته 

08:30 - 1402/09/09

-

آثار سازندگی فرزندآوری بر شخصیت والدین 

22:04 - 1402/09/04

-

صفحه‌ها