کارهایی که بر حائض حرام است

04:57 - 1391/10/15
توقف در مسجد و رساندن جایى از بدن به خط قرآن و كارهاى دیگرى كه بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مكروه مى‏ باشد...

به گزارش رهروان ولايت در وبلاگ گروه اينترنتی پرسمان احکام آمده استمی دونید که احکام بانون پریودی با خانومهای نفاسی چندان تفاوتی ندارد؟ یعنی اینکه کارهایی که بر حائض حرام بود اینجا هم همین طوره و کارهایی که مستحب یا مکروه بود اینجا هم مستحب ومکروه است. برای توضیح بیشتر به ادامه مطلب توجه فرمائید.
حضرت امام،آیت االه بهجت، آیت الله صافی و آیت الله فاضل

توقف در مسجد و رساندن جایى از بدن به خط قرآن و كارهاى دیگرى كه بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب و مكروه مى‏باشد.

  طلاق دادن زنى كه در حال نفاس مى‏باشد، باطل است، و نزدیكى كردن با او حرام مى‏باشد. و اگر شوهرش با او نزدیكى كند، احتیاط واجب آن است به دستورى كه در احكام حیض گفته شد، كفاره بدهد.
  وقتى زن از خون نفاس پاك شد، باید غسل كند و عبادتهاى خود را بجاآورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایى كه خون دیده با روزهایى كه در وسط پاك بوده، روى هم ده روز یا كمتر از ده روز باشد،(« صافی» بنابر احتیاط واجب روزهایى را كه خون دیده نفاس قرار دهد و در روزهایى كه در بین پاك بوده آنچه را بر نفسا حرام است ترك كند وعبادتهاى خود را بجا آورد.)
تمام آن نفاس است.و اگر روزهایى كه پاك بوده روزه گرفته باشد، باید قضا نماید. 1

آیت الله تبریزی و آیت الله سیستانی:

بنابر احتیاط توقف در مسجد و كارهاى دیگرى كه بر حائض حرام است , بر نفساء هم حرام است , و آنچه بر حائض واجب است , بر نفساء هم واجب مى باشد.
  طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است باطل و نزدیكى كردن با او, حرام مى باشد. ولى اگر شوهرش با او نزدیكى كند, كفاره ندارد.
وقتى زن از خون نفاس پاك شد, باید غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد. و اگر دوبـاره خون ببیند, چنانچه روزهائى را كه خون دیده با روزهائى كه در وسط پاك بوده , روى هم ده روز یا كمتر از ده روز باشد, تمام آن نفاس است , و اگر روزهائى كه پاك بوده روزه نیز گرفته باشد لازم است قضا نماید.

آیت الله مکارم

تمام كارهایى كه بر حائض حرام است بر نفساء نیز حرام است و آنچه بر حائض واجب، یا مستحب، یا مكروه مى باشد، براى او نیز همین حكم را دارد.
نزدیكى كردن با زن در حال نفاس حرام است و اگر شوهر با او نزدیكى كند، احتیاط مستحب آن است مطابق دستورى كه در حائض گفته شد كفّاره دهد، طلاق او نیز در این حال باطل است.
هنگامى كه زن از خون نفاس پاك شد باید غسل كند و عبادتهاى خود را انجام دهد و هرگاه قبل از گذشتن ده روز از ولادت، دوباره خون ببیند چنانچه روزهایى كه خون دیده روى هم رفته ده روز یا كمتر از ده روز است، تمام آن نفاس مى باشد روزهایى كه در وسط پاك بوده، عباداتش صحیح است.
پی نوشت:
1.رساله مراجع ،بحث احکام نفاس.
2.رساله مراجع ،بحث احکام نفاس.
3.رساله آیت الله مکارم، بحث احکام نفاس

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.