تعارض علم و دین

تعارض یا مکمل بودن دین اسلام و علم

تعارض دین اسلام و علم
08:13 - 1401/02/24

از دیدگاه متفکران اسلامی، دین می تواند به علم کمک کند و علم هم می تواند در فهم دین تأثیرگذار باشد و فهم ما را در مواردی تصحیح کند.

تقابل معجزه با علوم آزمایشگاهی

تقابل معجزه با علوم آزمایشگاهی
12:17 - 1401/01/14

هرگز معجزه امری خارج از قانون علت و معلول نیست؛ بلکه علت آن بر انسان‌های عادی پوشیده است و آنچه در آزمایشگاه اتفاق می‌افتد از نوع علم تجربی تخلف پذیر است.

نیاز به دین با وجود عقل

نیاز به دین با وجود عقل
10:14 - 1400/09/16

دین روش مخصوصی در زندگی است که صلاح دنیا را به طوری که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی باشد تأمین می کند. پس در شریعت باید قانون هایی وجود داشته باشد که روش زندگانی را به اندازه احتیاج روشن سازد.

نظریاتی پیرامون رابطه علم و دین

نظریاتی پیرامون رابطه علم و دین
08:10 - 1400/08/16

در جهان اسلام مشکلات موجود در دنیای غرب در رابطه با علم و دین وجود ندارد؛ زیرا دیدگاه هایی که در غرب مطرح می شود، متناسب با دنیای مسیحیت و کتاب مقدس است.