حرام زادگی

حذف واژه مادر از بودجه دولت آمریکا

حذف واژه مادر
08:00 - 1401/02/24

سیاست حذف واژه «مادر» صراحتا به کاخ سفید و بودجه ۲۰۲۲ آمریکا نیز رسیده است.

نفوذ فرهنگی

نفوذ فرهنگی
09:19 - 1400/12/01

سخنان نوشین معراجی در مباح جلوه دادنِ حرام زادگی ، در حقیقت سطحِ حساسیت جامعه را نسبت به پایبندی به موازین شرعی، محک زد. قطعاً جریان نفوذ در همین‌جا متوقف نخواهد شد.