دعای هفتم صحیفه سجادیه

دعا نگاشت | ای گشاینده گره‌های کور

16:00 - 1401/09/03

دعا نگاشت | گره کور

صحیفه سجادیه پر از معارف الهی است توحید خالص در صحیفه سجّادیه است

صحیفه سجادیه پر از معارف الهی است توحید خالص در صحیفه سجّادیه است 07:28 - 1400/07/15

امام سجّاد علیه‌الصّلاةوالسلام «صحیفه سجّادیه» را به‌صورت دعا تنظیم فرموده و اصلاً دعا خوانده است