مطلاق بودن امام حسن

تعدد ازدواج امام حسن علیه السلام
دلیل ازدواج‌های بسیار امام حسن(ع) 01:41 - 1398/11/26 بازدید: 164

عمده دلیل ازدواج‌های بسیار حضرت، بر آوردن حاجات مردم نسبت به انتساب یافتن به خاندان رسالت و امامت بود. 

تعدد ازدواج امام حسن علیه السلام
آیا امام حسن زیاد ازدواج کرده و طلاق داده؟ 08:08 - 1398/11/24 بازدید: 226

اکثر روایاتی که در زمینه کثرت ازدواج‌های امام حسن(علیه‌السلام) وارد شده است ضعیف و غیر قابل استناد هستند.

تعدد زوجات امام حسن
آیا امام حسن(ع) مطلاق بوده؟ 06:00 - 1398/11/24 بازدید: 154

اینکه گفته می‌شود امام حسن(علیه‌السلام) بسیار ازدواج می‌کرده، مبنای روایی و تاریخی معتبر و درستی ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.