کانادا

رامبد جوان
دم خروس را باور کنیم یا عشق به کانادا را؟! 10:30 - 1398/03/29

-اینکه برای تشکر از دیگران، تاکید داشته باشی حتما کلمه‌ای فارسی، مثل؛«سپاس» را به کار ببری یا به جای واژه‌ی رایج و مشهور «استندآپ کمدی» به خلق کلمه‌ای جدید (خنداننده شو) بپردازی تا نشان بدهی چقدر به زبان فارسی تعصب داری و از زبان بیگانه، گریزان هستی!

حقیقت کودکان کانادایی 00:58 - 1397/09/21

در بحث کـودکان، کانادا دارای بحـران زیـادی بوده ، به‌گونه‌ای که 3/1 میلیـون کودک کانادایی در فقـر زنـدگی می‌کنند و این معادل یک پنجم جمعیت کودکان در کانادا می‌باشد.

 

منبع : https://goo.gl/CmoQdE

حقیقـت اقتصـادی کـانادا 00:57 - 1397/09/21

یک هفتـم جمعیـت کانادا معادل پنج میلیون کانادایی در فقر زندگـی می‌کننـد؛ و حـدود 235 هزار نفر هیچگونه سرپناهی ندارند.

 

منبع : https://goo.gl/CmoQdE

حقیقت کانادا
حقیقت کانادا 13:18 - 1397/08/21

به گمان بسیاری از افراد وضعیت اقتصادی کانادا بسیار مطلوب است اما...

کودکان کانادایی 00:42 - 1397/08/17

 

یک پنجم کودکان کانادایی در فقر زندگی می‌کنند که این معادل 1.3 میلیون کودک میباشد.

متن اصلی:

ترفند جدید داعش برای جذب نیروی جوان
ترفند جدید داعش برای جذب نیروی جوان 09:06 - 1394/10/23

چکیده:گروه تروریستی داعش به تازگی از جدیدترین ترفند خود برای جذب جوانان خارجی رونمایی کرده است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.