سید صادق میرمحمدی

تصویر سید صادق میرمحمدی

مطالب ارسالی

10 خرد، 1400    0
اگر انسان طبق  حجت شرعي عمل كرد و خطا  از آب درآمد باز هم سربلند است.
10 خرد، 1400    0
تعجب از کسانی است که خودشان به واسطه انتخابات به جایی رسیده اند انتخابات را زیر سوال می برند. 
10 خرد، 1400    0
بدخواهان ملت ایران هم نسبت به انتخابات ما حساسند و با ترفند های مختلف می خواهند حضور را کم کنند.
10 خرد، 1400    0
در تبلیغات انتخاباتی طوری حرف بزنید و وعده بدهید که بتوانید به آن حرف ها و وعده ها عمل کنید و شرمنده نشوید.
10 خرد، 1400    0
ملت ایران اصلح  را از لحاظ ایمان اخلاص دینداری ودرد شناسی انتخاب کنند.
10 خرد، 1400    0
ملت ایران اصلح  را از لحاظ ایمان اخلاص دینداری ودرد شناسی انتخاب کنند.
10 خرد، 1400    0
رئیس جمهور باید کارآمد، متدین وباتقوا، شجاع، باشرف و طرفدار ضعفا باشد.  
10 خرد، 1400    0
آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست.
10 خرد، 1400    0
رکن اصلی در انتخاب اصلح تدین است.
10 خرد، 1400    0
انحراف در اهداف وآرمان ها و جهت گیری های انقلاب اسلامی  پوک شدن از درون  است.

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 275