اجتهاد و تقلید

وظیفه مردم در قبال انتشار دروغ و شایعه در انتخابات 08:04 - 1400/03/19

- در قبال شایعات و مطالب دروغی که در فضای مجازی  باید از شایعات و مطالب دروغ جلوگیری کرد.

حکم رأی دادن سفید و بی نام 10:52 - 1400/03/17

- رأی دادن سفید اگر موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.

شرکت در انتخابات 10:35 - 1400/03/17

- شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است.

حکم شرکت در انتخابات 08:31 - 1400/03/11

- شرکت در انتخابات، یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است.

وظیفه شخص در صورت نشناختن نامزد اصلح 08:31 - 1400/03/11

- در هر صورت شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی است.

وظیفه خواص در قبال شناساندن اصلح 06:56 - 1400/03/10

- همگان به ویژه خواص و علما وظیفه دارند با حداکثر دقت، افراد اصلح را با حجت شرعی شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند.

تخریب نامزدها جهت رأی آوردن 06:55 - 1400/03/10

-  باید از هتک حرمت، تهمت و توهین اجتناب کرد.

تقلید قبل از بلوغ 23:50 - 1400/01/14

- قبل از سن بلوغ نیز تقلید صحیح است، اما واجب نیست.

تقلید در موارد تفاوت نظر ولی فقیه و مرجع تقلید 23:48 - 1399/11/20

- در موارد اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید، اگر اختلاف در مسائل مربوط به اداره کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، باید از نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسائل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

 

جایگاه ولایت فقیه در فقه شیعه 23:28 - 1399/11/20

- همه‌ی مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند.

تفاوت نظر ولیّ فقیه و مرجع تقلید 23:55 - 1399/11/19

- اگر مربوط به اداره ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد مثل دفاع از اسلام و مسلمین باشد، باید نظر ولیّ فقیه اطاعت شود.

تقلید از مجتهد میت 21:48 - 1399/11/12

- تقلید ابتدایی از مجتهد میت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.