احکام

 عمل به تکلیف در انتخابات

انتخابات
10:56 - 1402/12/05

- تکلیف گرایی با دنبال نتیجه قانونی و شرعی بودن، منافات ندارد.

خمس مصالح باقی‌مانده برای تعمیر خانه

خمس
09:42 - 1402/12/05

- اگر مصالح باقی مانده برای تعمیر خانه، جهت ساخت خانه مورد نیاز بوده، مشمول خمس نیست.

 ابراز محبت به نامحرم

محرم
09:40 - 1402/12/05

- هر گونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد، جایز نیست.

 روش خواندن نماز نشسته

نماز
09:21 - 1402/11/11

- نماز نشسته به این صورت است: در حال نشسته بعد از نیت، تکبیرة الاحرام بگوید و پس از حمد و سوره، براى رکوع سر را تا روبروى زانوها خم کند و پس از آن به حالت نشسته قرار گیرد و سپس به سجده رود و رکعت دوم را نیز چنین انجام دهد.

احکام دانش آموزی: غیبت

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 09:15 - 1402/11/11

احکام دانش آموزی: غیبت | سارا به زهرا گفت: برای تولدت، پریسا رو دعوت نکن، اخمو هست و لباسای زشت م

احکام دانش آموزی: ماژیک و تخته

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 09:11 - 1402/11/11

بعد کلاس نقاشی بچه‌ها هر کدوم یه ماژیک برداشتن و شروع کردن نقاشی کشیدن روی تخته.

احکام دانش آموزی: احترام به مادر

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 08:27 - 1402/10/26

ابراهیم اخم کرده بود و جلوجلو می‌رفت و مادر پشت سرش لنگان لنگان قدم برمی‌داشت.

احکام دانش آموزی: محرم و نامحرم

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 13:06 - 1402/10/25

کدوم خانوم به 11 امام محرم بود؟

احکام دانش آموزی: شهید

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 13:04 - 1402/10/25

علی لباس مشکی پوشید و رفت مسجد. دوستاش دورش جمع شدن و گفتن چی شده؟؟ چرا مشکی پوشیدی؟!!

احکام دانش آموزی: تقلب کردن

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 13:03 - 1402/10/25

بچه‌های باهوش و نازنین، می‌بینم که موقع امتحاناتتونه؟

احکام دانش آموزی: نماز جمعه

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 08:27 - 1402/10/25

روزتون به خیر و خوشی و تندرستی. راستی می‌دونید کدوم نمازی رو حتماً و باید به جماعت خوند؟

احکام دانش آموزی: سلام کردن

آشنایی با احکام شرعی با ادبیات کودکانه 08:04 - 1402/10/25

سلام بچه‌های با ادب، حالتون خوبه؟ دوست دارید چند تا نکته در مورد «سلام کردن» بدونید؟

صفحه‌ها