اختلال شخصیت

گدایی توجه افراطی

13:24 - 1400/09/07

- افرادی که دارای اختلال شخصیت نمایشی هستند، می‌ خواهند به هر قیمتی شده در مرکز توجه باشند و نگاه دیگران را به خود جلب کنند. آرایش خاص و نامتعارف و یا خال‌کوبی‌ های عجیب و زیاد دارند، لباس‌ های هنجارشکن می‌ پوشند و رفتارشان به گونه ای است که انگار در حال اجرای تئاتر هستند.‌

گدایی توجه

زندگی شخصی جاستین بیبر 13:17 - 1400/09/07

افرادی که دارای اختلال شخصیت نمایشی هستند، می‌خواهند به هر قیمتی شده در مرکز توجه باشند و نگاه دیگران را به خود جلب کنند. آرایش خاص و نامتعارف و یا خال‌کوبی‌های عجیب و زیاد دارند، لباس‌های هنجارشکن می‌پوشند و رفتارشان به گونه است که انگار در حال اجرای تئاتر هستند.‌

شخصیت افراد در چند سالگی کاملا شکل گرفته و قابل تغییر نخواهد بود؟

شخصیت افراد در چند سالگی کاملا شکل گرفته و قابل تغییر نخواهد بود؟
12:50 - 1400/09/04

بر اساس آموزه‌های اسلامی و با جمع‌بندی آیات و روایات، این‌گونه نیست که بعد از گذر از سنّی، انسان نتواند شخصیت خود را تغییر داده و مجبور باشد تا آخر عمر و به صورت جبری در سایه شخصیتی ثابت ادامه حیات دهد، اما بر اساس واقعیت علمی و نیز روایات؛ آموزه‌های دوران کودکی، از مهم‌ترین عواملی است که در شخصیت انسان‌ها تأثیر می‌گذارد

چه فردی مناسب ازدواج نیست

چه فردی مناسب ازدواج نیست 13:25 - 1400/09/03

1️⃣ تنبل و بی‌مسئولیت
اگه تو خانواده پدری و زندگی مجردی، مسئولیت کاری رو به عهده نمی‌گرفته یا تو مسئولیت محوله تعلل داشته. 

2️⃣ عدم تعامل و ارتباط اجتماعی صحیح با دیگران
اگه با پدر، مادر، برادر و خواهرش (که به نظر حتی غیرمنطقی بوده یا اخلاق دلخواه رو ندارن) ارتباط سازنده و راضی‌کننده نداره.