اصول تربیت فرزند

 نکته‌نگاشت | شیوه خداحافظی کردن با کودک

14:14 - 1402/04/27

 نکته‌نگاشت | شیوه خداحافظی کردن با کودک

 همیشه قبل از ترک کودک:

مشاوره | تکنیک به کارگیری نوجوان در کارهای منزل

کارکردن نوجوان در منزل
17:00 - 1401/09/19

برخی نوجوانان حاضر نیستند کارهایی که والدین از آنها می خواهند را انجام دهند.

نکته‌نگاشت | پادشاهان نیز مغلوب می‌شوند!

15:58 - 1401/09/03

نکته‌نگاشت | پادشاهان نیز مغلوب می‌شوند...

 نکته‌نگاشت | مخالفت‌های هدفمند با نوجوان

13:57 - 1401/08/29

نکته‌نگاشت | مخالفت‌های هدفمند با نوجوان

نکته‌نگاشت | خودت راه بیا

12:46 - 1401/08/29

خودت راه بیا!

 نکته‌نگاشت | غفلت والدین؛ شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری

11:17 - 1401/08/25

نکته‌نگاشت | غفلت والدین شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری

نکته‌نگاشت | موقعیت‌سنجی در امر و نهی به فرزند

16:26 - 1401/08/24

نکته‌نگاشت | موقعیت‌سنجی در امر و نهی به فرزند

نکته‌نگاشت | مشکلات تک‌بعدی بودن تربیت اعتقادی

17:17 - 1401/08/23

نکته‌نگاشت | مشکلات تک‌بعدی بودن تربیت اعتقادی فرزندان

 نکته‌نگاشت | مسئولیت دادن به کودک

09:35 - 1401/08/18

نکته‌نگاشت | مسئولیت دادن به کودک

نکته‌نگاشت | مقایسه، آفت رشد و تعالی کودکان

10:21 - 1401/08/16

نکته‌نگاشت | مقایسه، آفت رشد و تعالی کودکان است

نکته‌نگاشت | والدین آگاه و رشددهنده

13:37 - 1401/08/14

 والدین آگاه و رشددهنده.

نکته‌نگاشت | دوست صمیمی دوران نوجوانی

09:03 - 1401/08/11

داشتن دوست صمیمی در دوران نوجوانی، بسیار مهم‌تر از داشتن دوستان معمولی است

صفحه‌ها