اربعین حسینی ارسال رصد

ذو القرنین

ماجرای سدّ ذوالقرنین در قرآن کریم را توضیح دهید. 09:05 - 1400/03/23

طبق گواهی دانشمندان این سد در سرزمین قفقاز است. در این سرزمین میان دریای خزر و دریای سیاه سلسله کوه‏هایی است، همچون یک دیوار که شمال را از جنوب جدا میکند. تنها تنگه‏ای که میان این کوه‏های دیوار مانند وجود دارد، تنگه "داریال" معروف است که در همان جا دیوار آهنین باستانی به چشم میخورد. به همین جهت بسیاری معتقدند که سد ذوالقرنین همین است

دربارة ذی القرنین که داستان و کارهای او در قرآن آمده، چه احتمالاتی داده شده؟ 08:25 - 1400/03/23

 خداوند ذی القرنین را مُلک بخشید و اسباب فرمانروایی را برای وی آماده کرد. و اعمال بزرگی در جنگل های عظیم انجام داد که شامل این امور می باشد: ازجمله از بلادخود به سوی غرب متوجّه گردید و در آنجا خورشید را یافته که گویی در چشمه ای فرو می رود.

ذوالقرنین و غروبی که شبهه شده 17:35 - 1395/10/23

- ذی القرنین طبق نقل آیه ۸۶ سوره کهف، گمان کرده که خورشید در دریای گِل‌آلود غروب می‌کند؛ اما برخی پندار ذوالقرنین را نادیده گرفتند و بیان  آن را به خدا نسبت داده و القای شبهه کرده اند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.