سلسله الذهب

نام حدیث مشهور امام رضا

نام حدیث مشهور امام رضا
09:52 - 1403/01/25

نام حدیث معروف امام رضا علیه السلام

حدیث سلسله الذهب از کیست

حدیث سلسله الذهب از کیست
12:06 - 1402/03/10

حدیث سلسله الذهب حدیث قدسی منقول از امام رضا(ع) در باب توحید و شروط آن است.

حدیث سلسله الذهب امام رضا

حدیث سلسله الذهب امام رضا
11:44 - 1402/03/04

حدیث سِلسِلَةُ‌الذَّهَب حدیث قدسی منقول از امام رضا(ع) در باب توحید و شروط آن است.راویان این حدیث همگی امامان معصوم‌اند تا به پیامبر(ص) و سرانجام به خداوند می‌رسد. به همین دلیل این حدیث را «سلسلة‌الذهب» به معنای «زنجیرۀ زرّین» توصیف کرده‌اند.