منظومه شمسی در قرآن

چرا در قرآن سخنی از دیگر سیارات نیست؟ 09:47 - 1398/08/19

قرآن کتاب هدایت بشر است و به فراخور نیاز هدایت انسان، خداوند از برخی از حقائق هستی در قرآن سخن به میان آورده است. 

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.