میگه صبر کن درسم تموم بشه
میگه صبر کن درسم تموم بشه

میگه صبر کن درسم تموم بشه

 

انفاق حضرت زهرا
انفاق حضرت زهرا

انفاق حضرت زهرا

ایثار بالاترین درجه سخاوت و به معنای برتری دادن دیگران بر خود است. در کنار این واژه، انفاق قرار می گیرد اما بین این دو فرق است، حال بیینم انفاق با ایثار چه تفاوتی دارد؟ انفاق به فرموده قرآن دارای مراتبی است:

ایثار
مصادیق آثار ایثار

مصادیق آثار ایثار

شمع شو شمع که خود را سوزی/تا بدان بزم کسان افروزی
و ایثار را چه زیبا جامی می گوید: که چون شمع ایثار کن که خود را می سوزاند تا دیگران از نور او بهره برند.

رد خواستگار به دلیل وضعیت مالی
وضعیت مالی بد و راه ندادن خواستگار

وضعیت مالی بد و راه ندادن خواستگار

ایثار در قرآن
ایثار در قرآن

ایثار در قرآن

ایثار یکی از بهترین صفات و بر گرفته از اخلاق حسنه است، در قرآن این کتاب زندگی برای ایثار انواعی را بر شمرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

مشکلات زندگی
سختیهای زندگی

سختیهای زندگی

اراده
راه های تقویت اراده

راه های تقویت اراده

ترک ازدواج به خاطر مسائل مالی
ازدواج نکردن به خاطر مسائل مالی

ازدواج نکردن به خاطر مسائل مالی

اخلاص
راه رسیدن به اخلاص چیست

راه رسیدن به اخلاص چیست

یک صبح ز اخلاص بیا بر در ما/برناید اگر کام تو از ما گله کن(1)

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.