کلام و عقاید

طراحی هوشمند تکامل داروینیسم

طراحی هوشمند تکامل داروینیسم
14:07 - 1400/08/15

شواهد عقلی و علمی فراوانی بر وجود نظم و سیستم دقیق در آفرینش جهان وجود دارد.

رابطه انسان و خدا در قران

رابطه انسان و خدا در قران
13:51 - 1400/08/15

خداوند هم راه سعادت را به انسان نشان داده است و هم راه گمراهی و ضلالت را. شیطان، عاملی است که انسان را به سوی گمراهی وسوسه می‌کند اما در این میان انسان تنها و بی‌کس رها نشده و خداوند امکانات خوبی را برای هدایت انسان فراهم کرده است.

خداناباوری حاصل تبلیغات مسموم فضای مجازی

خداناباوری حاصل تبلیغات مسموم فضای مجازی
13:49 - 1400/08/15

اندیشه خداناباوری نه بر پایه عقل و منطق بنا شده است و نه شواهد معتبر و اطمینان‌آوری از علم به نفع آن می‌توان ارائه کرد.

تقیه از دید گاه اهل تسنن

تقیه از دید گاه اهل تسنن
11:54 - 1400/08/15

علما از قرآن، جواز تقیه را استنباط کرده‌اند؛ به این صورت که انسان سخنی بگوید یا کاری انجام دهد که مخالف با حق باشد، ولی به خاطر این که می‌خواهد خود را از ضرری که دشمنان به او یا ناموس او یا مال او می‌رسانند حفظ کند. 

نقد الوهیت حضرت عیسی مسیح علیه السلام

نقد الوهیت  حضرت عیسی مسیح
11:37 - 1400/08/15

تناقضات حاصل شده از اعتقاد به خدا بودن حضرت عیسی نشانه تحریف کتاب مقدس می باشد زیرا باید توجه کنیم، خدایی حضرت عیسی نه موافق عقل است نه موافق با خود آموزه های دین مسیح؛ به عبارت دیگر این کلام هم از نظر درون دینی هم برون دینی دچار اشکالاتی است.

اهمیت کتاب و کتابخوانی از منظر اسلام

اهمیت کتاب و کتابخوانی از منظر اسلام
15:42 - 1400/08/14

اسلام به عنوان کامل ترین و عقلانی ترین دین که برنامه سعادت انسان و راه رسیدن او به کمال را ارائه داده، برای کتاب و کتابخوانی جایگاه ویژه‌ای قائل است.

ضرورت شکل گیری حکومت دینی از نگاه عقل و شرع

ضرورت شکل گیری حکومت دینی از نگاه عقل و شرع
10:26 - 1400/08/13

شکل گیری حکومت دینی از نگاه عقل و شرع لازم و ضروری است.

سقیفه اولین کانون فتنه و اختلاف پس از رحلت پیامبر

سقیفه اولین کانون فتنه و اختلاف پس از رحلت پیامبر
09:52 - 1400/08/13

سقیفه اولین کانون فتنه و اختلاف بین جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بود.

اهمیت زکات در جامعه و تکلیف مانع زکات

اهمیت زکات در جامعه به قدری است که مانع زکات کشته می شود.
09:29 - 1400/08/13

انسان عاقل و بی غرض، کشته شدن مانع زکات توسط ابوبکر را هرگز به پای شیعیان نمی نویسد؛ زیرا ابوبکر دستور کشته شدن مانع زکات را صادر کرد.

اسامی دوازده امام در حد تواتر

اسامی دوازده امام در حد تواتر
09:23 - 1400/08/13

اسامی دوازده امام (علیهم‌السلام) نه تنها در بین شیعیان از مسلمات و به حد تواتر رسیده است بلکه برخی از اهل سنت نیز به تک تک نام امامان نیز تصریح کرده‌اند.  

حدیث ساختگی منسوب به امام حسن

حدیث ساختگی منسوب به امام حسن
09:20 - 1400/08/13

نبوت و خلافت از منصب‌هایی الهی بوده و تعیین آن به دست خداست. اوست که هر کسی را مناسب این منصب بداند برای این امر خطیر انتخاب می‌کند. اما برخی برای توجیه کار بعضی از صحابه روایاتی را جعل می‌کنند که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. 

بیشتر زنان جهنمی

بیشتر زنان جهنمی هستند
09:13 - 1400/08/13

اگر همسری وظیفه خودش را نسبت به شوهر، انجام ندهد و از طرفی بگوید که من از تو هیچ خیری ندیدم، و از این کار توبه نکرده و رضایت شوهر را حاصل نکند جایگاهش جهنم است.

صفحه‌ها