احکام شرعی

 حکم شرعی تقاص از بدهکار

حق الناس
13:51 - 1403/03/01

- اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می‌تواند از اموال او تقاص نماید.

شک در تعلق خمس به لباس احرام

خمس
13:49 - 1403/03/01

-  پرداخت خمس لباس احرام، كه معلوم نيست از پول خمس نداده تهيّه شده، واجب نیست.

هدیه تمام اموال به یکی از فرزندان

هبه
13:47 - 1403/03/01

- بخشیدن همه اموال به یکی از فرزندادن اگر موجب فتنه و اختلاف گردد، جایز نیست.

 غسل جنین سقط شده

13:46 - 1403/03/01

- جنین سقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل داده شود.

دست گذاشتن روی قبر میت

اموات
13:44 - 1403/03/01

- مستحب است دست را با انگشتان باز روی قبر قرار داده به طوری که اثر آنها در اثر فشار دادن روی قبر بماند.

 زمان نماز لیلة الدفن

نماز
08:30 - 1403/02/30

- نماز لیلة الدفن را بعد از دفن مثلاً ساعت ده صبح یا عصر قبل از اذان مغرب می‌شود خواند؟ یا حتماً باید بعد از نماز عشاء باشد

دفن دو نفر در یک قبر

اموات
08:21 - 1403/02/30

- دفن دو میت در یک قبر کراهت دارد.

 رو به قبله کردن محتضر

اموات
08:09 - 1403/02/30

- شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، این عمل را برخود محتضر در صورتی که قادر باشد و بر دیگران، واجب دانسته‌اند.

 معاشرت و معامله با کسی که اهل خمس دادن  نیست

خمس
12:00 - 1403/02/25

- تصرف در اموال کسی که خمس نمی دهد اشکال ندارد و شما غیر از امر به معروف و نهی از منکر با مراعات شرایط آن وظیفه‌ی دیگری ندارید.

خرید و فروش موی بانوان

معاملات
10:47 - 1403/02/25

- خرید و فروش مو، اگر مفسده‌ای نداشته باشد به خودی خود اشکالی ندارد.

پس گرفتن هدیه بعد از سال خمسی

خمس
21:38 - 1403/02/24

- اگر بعد از سال خمسی هدیه را پس گرفتید، باید خمس آن را بدهید.

خمس خانه مسکونی

خمس
21:33 - 1403/02/24

- اگر یقین دارد خانه را از درآمد کسبی که چند سال پس انداز کرده است، پیش از پرداخت خمس آن خریده است باید خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد.

صفحه‌ها