احکام شرعی

فهماندن مطلبی به دیگران هنگام نماز

نماز
22:17 - 1400/09/16

-  اگر كلمه‌ای را با قصد ذكر بگويد و موقع گفتن آن، صدا را بلند كند تا مطلبی را به ديگری بفهماند، اشكال ندارد.

مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف
19:58 - 1400/09/12

مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر:1. امر و نهی قلبی  ٢. امر و نهی زبانی: 3. امر و نهی عملی

وجوب امر به معروف و نهی از منكر

امر به معروف
22:44 - 1400/09/10

- امر به معروف و نهی از منكر نه تنها به اتفاق علمای اسلام واجب است، بلكه وجوب آن جزو ضروريات دين مبين اسلام به شمار می آيد.

سکونت مستأجر بدون رضايت صاحب‌خانه

اجاره
20:13 - 1400/09/09

-  تا زمانی که قرارداد اجاره، فسخ نشده یا مدت آن به پایان نرسیده، سکونت شما جایز بوده و عبادات صحیح است.

حکم نگهداری سگ

سگ
23:05 - 1400/09/08

- نگهداری سگ در منزل (غیر از سگ نگهبان) ناپسند است، حرام است.

حکم خون باقیمانده در گوشت

خوردنی ها
00:06 - 1400/09/06

- اگر پس از ذبح، به صورت طبیعی از حیوان خون خارج شود، خونی که داخل بدن باقی می‌ماند گرچه نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است.

استمرار عذر پس از تیمم بدل از غسل

تیمم
20:25 - 1400/09/01

- کسی که وظیفه اش تیمم است، تا زمانی که عذرِ مجوزِ تیمم برطرف نشده است و حدثی  از او سر نزده است، همان تیمم، کافی است. ولی اگر حدث اصغر از او سر زد، بنابر احتیاط واجب  باید مجددا بدل از غسل، تیمّم کند و وضو هم بگیرد.

حکم شرعی اشاعه فحشاء

22:51 - 1400/08/29

- یکی از گناهان کبیره اشاعه فحشاء می باشد و در آیات قرآن، موضوع اشاعه فحشاء با لحنى بسیار شدید و فوق العاده کوبنده محکوم شده است.

اشتباه بودن جهت قبله

16:38 - 1400/08/28

- اگر با وجود تحقیق در مورد جهت قبله اشتباه کند، چنانچه انحراف از قبله کمتر از سمت راست یا چپ قبله (حدود 90 درجه) باشد، نمازش صحيح است.

حکم نماز آیات در موارد اعلامی مرکز لرزه نگاری

زلزله
23:31 - 1400/08/25

- اگرزلزله را خودتان احساس نکنيد، نماز آيات بر شما واجب نيست.

خوردنی های حرام

خوردنی ها
22:41 - 1400/08/23

- خوردن غذایی که نجس است حرام است، وردن هر مایعی که مست کننده می باشد حرام است.

وضو و غسل با وجود ناخن بلند

وضو
20:25 - 1400/08/22

- اگر زیر آن مقدار از ناخن که از حدّ معمول بلندتر است، مانعی باشد بايد برای وضو  برطرف شود.

صفحه‌ها