احکام شرعی

خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته

حق الناس
17:33 - 1401/02/30

 خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته بدون رضایت صاحب باغ جایز نیست.

استفاده از اموال باقی مانده در رستوان

حق الناس
17:27 - 1401/02/30

- با اعراض مالک ،تصرف دیگران فی نفسه اشکال ندارد.

حکم مال پیدا شده

مال پیدا شده
17:14 - 1401/02/30

اگر قیمت آن، به مقدار دو و نیم گرم نقره یا بیشتر باشد و نشانه ای دارد که با آن صاحبش پیدا شود، باید یک سال (به صورتی که در رساله های عملیه بیان شده) اعلان گردد.

بی حرکت بودن مکان نمازگزار

نماز
20:22 - 1401/02/28

- مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد؛ یعنی طوری باشد که شخص نمازگزار بتواند با آرامش بدن و بدون تکان خوردن نماز بخواند.

خشک بودن اعضای وضو

وضو
20:14 - 1401/02/28

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

خوردن شیر همسر چه حکمی دارد

خوردن شیر همسر چه حکمی دارد
07:56 - 1401/02/28

خوردن شیر همسر چه حکمی دارد

فهماندن مطلبی به دیگران هنگام نماز

نماز
23:26 - 1401/02/26

-  اگر كلمه‌ای را با قصد ذكر بگويد و موقع گفتن آن، صدا را بلند كند تا مطلبی را به ديگری بفهماند، اشكال ندارد.

غسل با وجود موی مصنوعی

غسل
21:34 - 1401/02/25

 اگر موی مصنوعی به صورت کلاه گیس باشد، باید برای غسل و وضو برداشته شود.

مکروهات برای فردی که جنابت دارد

غسل
20:06 - 1401/02/25

- نه چيز بر جنب مكروه است: اول و دوم: خوردن و آشاميدن....

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

وضو
19:47 - 1401/02/25

- کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد.

نزدیکی قبل از غسل حیض

احکام نزدیکی
23:19 - 1401/02/21

نزدیکی با زن حائض بعد از پاک شدن از خون حیض و قبل از غسل حرام نیست؛ بلکه مکروه است.

فراموشی در پرداخت زکات فطره

روزه
21:09 - 1401/02/20

- اگر زکات فطره را جدا نکرده اید، بنا بر احتیاط واجب باید بدون نیت ادا و قضا جدا کرده و با قصد قربت بپردازید.

صفحه‌ها