احکام عبادات

 نمایان بودن پوشش از زیر چادر در نماز

نماز
12:58 - 1402/12/10

-  بدن زن از نگاه دیگران، به مقدار واجب، پوشیده و غیر قابل رؤیت باشد، نماز صحیح است.

 شیوه وضو گرفتن با دست زخمی

وضو
12:56 - 1402/12/10

- اگر روی زخم، خون است و شستن برای آن مضر است، اطراف آن را به قصد وضو بشويید و احتیاط آن است که پارچه پاکی روی زخم بگذارید و دست تَر روی آن بکشید.

شک در تسبیحات اربعه

نماز
10:54 - 1402/12/10

- تا به رکوع نرفته‌اید می‌توانید بنا را بر کمتر بگذارید و آن را تکرار کنید.

 نماز با لباس نجس

نماز
10:50 - 1402/12/10

- اگر ندانید که بدن یا لباستان نجس است و بعد از نماز بفهمید، نماز صحیح است.

گفتن "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" قبل از بسم الله  

نماز
10:33 - 1402/12/10

- گفتن "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" قبل از بسم الله در نماز، سزاوار است به صورت اخفات (آهسته) گفته شود.

تعیین سوره در نماز

نماز
10:07 - 1402/12/10

- بعد از گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌توانید سوره را معین کرد.

توهین به مقدسات

طهارت
12:41 - 1402/12/08

- توهین به مقدسات اسلامی و نبی مکرم اسلام صلی‌الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم‌السلام حرام است.

تطهیر رطوبت دهان سگ

طهارت
12:35 - 1402/12/08

- اگر دست به واسطه رطوبت دهان سگ نجس شود، اگر یک مرتبه آب قلیل روی بازو بریزید و از آن جدا شود، پاک می‌گردد.

 تطهیر دیوار نجس

طهارت
12:32 - 1402/12/08

- ظاهر دیوار گچی بعد از زوال عین نجاست با گرفتن آب کر یا قلیل بر آن پاک می‌شود.

 تطهیر کف کفش

طهارت
12:29 - 1402/12/08

-  سنگ، انواع کاشی، آجر و انواع شن، کف کفش نجس را پاک می‌کند.

فراموش کردن نماز احتیاط

نماز
10:09 - 1402/12/08

- اگر نماز احتیاط فراموش شد، بنابر احتیاط واجب هم نماز احتیاط را بخوانید و هم نماز را اعاده کنید.

تکبیرات افتتاحیه نماز

نماز
10:06 - 1402/12/08

- مستحب است، شش تکبیر بر تکبیرةالاحرام افزوده شود‌، یا قبل از تکبیرةالاحرام یا بعد از آن.

صفحه‌ها