احکام عبادات

نماز
نماز خواندن با لباس نجس 09:03 - 1399/07/08 بازدید: 30

- : اگر بین نماز فهمید لباسش نجس است: اگر برطرف کردن نجاست با حفظ حالت نماز براى او امکان ندارد و وقت هم وسعت دارد، واجب است که نماز را قطع کند و با بدن و لباس پاک آن را اعاده نمايد.

خمس
خمس وسایل و ابزار کار 08:59 - 1399/07/08 بازدید: 18

- طبق نظر آیات عظام خامنه ای و مکارم: ابزار کار خمس دارد و به قیمتی که سر سال خمسی از شما خریداری می شود باید محاسبه شود.

وضو
حکم مسح سر نمناک در هنگام وضو 16:55 - 1399/07/01 بازدید: 106

- آیت الله خامنه ای: مقداری از بیخ موها و یا پوست سر را خشک کنید و مسح کنید.

خمس
تعیین سال خمسی 23:00 - 1399/06/25 بازدید: 719

هر مکلفی که درآمد داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، بر او واجب است در سررسید هر سال خمسی، یک پنجم درآمدی را که زیاد آمده است، محاسبه و به عنوان خمس پرداخت کند.

وضو
خشک بودن اعضای وضو 18:20 - 1399/06/24 بازدید: 330

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

نماز
فاصله افتادن بین نماز واجب و نماز احتیاط 15:48 - 1399/06/23 بازدید: 61

- حکم فاصله افتادن بین نماز واجب و نماز احتیاط:  بنابر احتیاط واجب باید ابتدا نماز احتیاط را بخواند و سپس نماز را نیز اعاده کند.

قمه زنی، مخفی، عزاداری
حکم قمه زنی 09:25 - 1399/06/07 بازدید: 509

قمه زنی علاوه بر این که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه(علیهم السلام) و زمان های بعد از آن ندارد ودر هیچ حالتی جایز نیست.

روزه
حکم روزه گرفتن در دهه اول محرم 09:25 - 1399/06/07 بازدید: 1334

- طبق نظر مشهور روزه گرفتن در اول، سوم و هفتم محرم مستحب است.

عزاداری
حکم لطمه زدن به بدن در عزاداری ها 10:50 - 1399/06/05 بازدید: 572

- لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی بر بدن داشته باشد و یا موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین (علیهم السلام) باشد، جایز نیست.

قنوت
سلام دادن به امام حسین(ع) در نماز 10:47 - 1399/06/05 بازدید: 93

- خطاب به غیر خداوند در نماز، موجب باطل شدن نماز می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.