عید سعید غدیر ارسال رصد

احکام عبادات

بعضی از مکروهات نماز 12:54 - 1400/04/30

- برهم گذاشتن چشم ها (البته در رکوع کراهت ندارد).

مخارجی که در زکات کم می شود 21:26 - 1400/04/18

آيت الله خامنه اي : مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است مى‌تواند‏‏ از حاصل كسر كند.

زکات گندم آبی‌ و دیمی‌ 16:01 - 1400/04/18

-به نظر آیت الله خامنه ای: به نسبتی‌ که با آب چاه آبیاری‌ شده، یک بیستم و به نسبتی‌ که با آب باران آبیاری‌ شده، یک دهم پرداخت شود

عمل به وصیت در مورد محل دفن 06:32 - 1400/04/09

- اگر کسی وصیت کند در جای غیر از وطن دفن شود، اگر عمل به وصيت مقدور و غير حرجي باشد بايد به آن عمل شود.

چگونگی محاسبه ایام حیض 06:31 - 1400/04/09

- اگر شروع خونریزی ما بین طلوع آفتاب تا غروب شرعی باشد، از هر ساعتی که در بین روز شروع شده است تا روز بعد همان ساعت، یک روز محاسبه می گردد.

سال خمسی کارهای موقت 10:24 - 1400/04/07

- آیت الله خامنه ای: اگر بین درآمدهای پراکنده و درآمد ثابت فاصله چندانی وجود نداشته، اولین در آمدی که شخص بدست می آورد شروع سال خمسی او است.

دست کشیدن روی جبیره 23:29 - 1400/04/02

‏‏باید روی تمام جبیره ای که در مواضع شستن است، دست بکشید.(‌به نظر رهبری و آیت الله سیستانی)

برای پرداخت رد مظالم اجازه مجتهد لازم است؟ 07:06 - 1400/03/18

-آیت الله خامنه ای: در ردّ مظالم، جایز است که خود شخص به فقرای متدین و عفیف بپردازد.

خمس مبلغ مسدود شده در بانک 06:58 - 1400/03/18

- طبق نظر مقام معظم رهبری: پس از فرا رسیدن سال خمسی، پرداخت خمس آن هر چند از مال ديگر لازم است.

مخارج کفن و دفن میت 08:07 - 1400/03/04

- آیت الله خامنه ای: هزینه تجهیز و تکفین و نیز بدهی میت و هزینه های بیمارستان و واجبات مالی مانند حج و خمس و زکات از اصل ترکه(اموال و حقوق بر جاى مانده از میت) کسر مى شود.

آيا غير سادات مي‏توانند به سادات فطريه بدهند؟ 19:07 - 1400/02/22

- کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نانخور او باشد نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

پرداخت فطریه توسط مهمان 19:06 - 1400/02/22

- اگر مهمان فطریه خود را با اجازه صاحبخانه بدهد،‌ صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.