احکام عبادات

 عدم حضور در خطبه نماز جمعه

نماز
09:24 - 1403/04/24

- اگر به رکوع رکعت آخر نماز جمعه هم برسید و اقتدا نماید، نماز جمعه  صحیح  است.

وظیفه معذور میان نشستن روی صندلی و زمین

نماز
14:17 - 1403/04/18

- شخصی که وظیفه او نماز در حالت نشسته است  در جلوس (نشستن بین دو سجده، تشهد و سلام) بین صندلی و زمین مخیر است ولی سجده را باید روی زمین انجام دهد.

منظور از موالات در نماز

نماز
11:12 - 1403/04/16

- نمازگزار باید اجزای نماز، مانند رکوع، سجده، تشهد و غیر اینها را پی‌درپی به جا آورد و بین آنها فاصله طولانی و غیر متعارف نیندازد.

نرسیدن به رکوع امام جماعت

نماز
11:03 - 1403/04/16

- اگر در نماز جماعت رکوع امام را درک نکردید، شکستن نماز جایز نیست ولی تبدیل آن به نماز مستحبی اشکالی ندارد و نیز می‌توانید نیت فرادا کنید و نماز را ادامه دهید.

جایگزین پول مخمّسِ خرج شده از درآمد سال

خمس
11:56 - 1403/04/10

- اگر بعد از حصول اولین درآمد در سال جدید، مال مخمس را مصرف کرده باشید، در پایان سال، به همان مقدار از درآمد  خمس ندارد.

خمس وسیله شغلی

خمس
23:52 - 1403/04/09

-  در صورت تأخیر در پرداخت ماشینی که برای کار کردن است، باید خمس را با لحاظ تنزّل ارزش پول پرداخت کرد.

 خمس اشیایی کلکسیونی

خمس
23:42 - 1403/04/09

- اشیایی که بصورت کلکسیونی جمع آوری می‌شوند، به قصد تجارت، خریداری و نگهداری نشده باشد، خمس ندارد.

 بلند خواندن نماز صبح

نماز
12:11 - 1403/04/06

- در نماز صبح، لازم نیست که صدای قرائت، بلند و آزار دهنده باشد اما باید به گونه‌ای که جوهره صدا آشکار شود.

حکم فراموشی اجزای غیررکن نماز

نماز
12:09 - 1403/04/06

-  اگر جزئی را که رکن نیست فراموش کند و پس از وارد شدن در رکن بعدی یادش بیاید؛  نمازش صحیح است.

سجده بر فرش به دلیل جهل به حکم

فرش
12:08 - 1403/04/06

- آیت‌الله خامنه‌ای: اگر جاهل قاصر بوده و با اعتقاد به صحت نماز را به روش مذکور خوانده است، نمازهای گذشته صحیح است.

ملاک در نماز آیات برای زلزله

نماز
12:07 - 1403/04/06

- هر زلزله‌ای که برای مردم منطقه‌ای قابل درک باشد، موجب وجوب نماز آیات بر مردم آن منطقه می‌شود.

نجاست و پاکی مرتد

طهارت
08:38 - 1403/04/03

- نجاست مرتد بستگی به آیینی دارد که به آن گرویده است.

صفحه‌ها