احکام عبادات

احکام | حرکت بی‌اختیار بدن در ذکر واجب

نماز
14:57 - 1402/03/11

-  اگر نمازگزار موقعی که ذکر واجب را می‌گوید، بی اختیار به قدری حرکت کند که بدن از حال آرامش خارج شود، باید بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید.

احکام |  استطاعت زن شیرده برای حج

حج
14:55 - 1402/03/11

- اگر زنی كه به نوزاد خود شير می‌دهد، مستطيع شود و رفتن او به سفر حج برای كودک شيرخوارش ضرر داشته باشد، به شرط اینکه  شيردهنده بايد در كنار كودک باقی بماند، حج بر او واجب نيست.

احکام | برخی از مستحبات تشهد

تشهد
14:19 - 1402/03/11

-  گفتن «الْحَمْدُ لِلهِ» یا «بِسْمِ اللّهِ‏ وَبِاللّهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَخَیْرُ الْأَسْماءِ لِلهِ» در ابتدای تشهد و گفتن «وَتَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ» بعد از صلوات مستحب است.

احکام | موارد وجوب تغییر نیت در نماز

نماز
15:14 - 1402/03/07

- موارد وجوب تغییر نیت در نماز : ۱. از نماز عصر به نماز ظهر، در صورتی که بين نماز عصر متوجه شود نماز ظهر را نخوانده است. ۲. از نماز عشا به نماز مغرب، اگر بين نماز عشا متوجه شود نماز مغرب را نخوانده است. ۳. اگر نماز قضای ظهر و عصر یک روز یا مغرب و عشاء یک روز بر عهده باشد و هنگام نماز عصر یا عشاء متوجه شود، نماز ظهر یا مغرب را نخوانده است.

احکام | حکم نماز پس از انجام حجامت

نماز
21:55 - 1402/03/05

-  تا زمانی که شستن و تطهیر محل حجامت، ضرر یا مشقت داشته باشد، نماز خواندن به همان صورت اشکال ندارد.

احکام | نماز با فراموشی نجاست بدن و لباس

نماز
09:20 - 1402/03/03

-  اگر شخصی نجاست لباس یا بدنش را فراموش کرده و با همان حالت نماز خوانده باشد، باید دوباره نماز بخواند.

احکام | خمس سرمایه در گردش

خمس
09:16 - 1402/03/03

- این نوع سرمایه اگر از درآمد تهیه شده باشد، در اولین سررسید سال خمسی پس از خرید باید خمس آن به قیمت روز پرداخت شود.

احکام | قیام بعد از رکوع

نماز
09:11 - 1402/03/03

- بعد از تمام شدن ذکر رکوع، نمازگزار باید بایستد و وقتی بدن آرام گرفت، به سجده رود و اگر به عَمد، پیش از ایستادن یا پیش از آرام گرفتن بدن، به سجده برود، نمازش باطل است.

احکام | مستحبات قیام

نماز
09:35 - 1402/02/30

- برخی از اعمال مستحب در حالت قیام عبارتند از: شانه ها را پایین بیندازد؛ انگشت‌ها را روی رانها بگذارد؛ انگشت‌ها را به هم بچسباند؛ جای سجده را نگاه کند.

احکام | احکام اذان و اقامه

نماز
09:26 - 1402/02/28

-  مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه‌روزی، اذان و اقامه بگویند و این استحباب در مورد نمازهای صبح و مغرب و به ویژه در نماز جماعت، مورد تأکید است. در دیگر نمازهای واجب، مانند نماز آیات، اذان و اقامه وارد نشده است.

احکام | قیام پیش از رکوع

نماز
09:22 - 1402/02/28

- قیام در حال قرائت در دو جای خاص باید مورد توجّه قرار گیرد:1. وقتی که امام جماعت در رکوع است و مأموم می خواهد به او اقتدا کند. 2. وقتی نمازگزار رکوع را فراموش کند و بنشیند و قبل از سجده یادش بیاید.

احکام | لباس نمازگزار نباید از اجزای حیوان حرام گوشت باشد

نماز
15:05 - 1402/02/24

- اگر مویی از حیوان حرام گوشت مانند خرگوش یا گربه، به لباس یا بدن نمازگزار چسبیده باشد، نماز خواندن با آن باطل است.

صفحه‌ها