احکام عبادات

طهارت
حکم شخصی که قادر به نگه داشتن وضو نیست 20:14 - 1399/10/30

- طبق نظر آیت الله خامنه ای اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمى‌كنيد‏‌ و نمى‌توانيد وضوى خود را تا آخر نماز حفظ كنيد و تجديد وضو در اثناء نماز هم براى شما خيلى دشوار است مى‌توانيد با هر وضويى يك نماز بخوانيد.

تشهد
ترتیب خواندن تشهد قضا و سجده سهو 16:31 - 1399/10/29

-آیت الله خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب ابتدا تشهد قضا شود.

خمس
نماز در خانه خمس داده نشده 20:28 - 1399/10/27

- به نظر آیت الله خامنه ای: نماز در خانه‌ای که خمسش داده نشده اشکال ندارد، و لکن بدهی خمسی باید پرداخت گردد.

سهو
موارد وجوب سجده سهو 07:43 - 1399/10/27

- موارد وجوب سجده سهو: سهوا حرف زدن - فراموش کردن یک سجده - فراموش کردن تشهد - سلام بی جا در نماز - در نماز چهار ركعتی و پس از سجده دوم بین اینکه چهار ركعت خوانده یا پنج رکعت شک کند.

نماز
حکم خواندن نماز با دهان بسته 18:59 - 1399/10/21

- آیت الله خامنه ای: اگر تکبیره الاحرام را تلفظ کرده و ارکان نماز را بجا آورده است، نمازهاى قبلي که با اعتقاد به صحّت به صورت مذکور خوانده‌، صحيح است.

نماز
بلند شدن بی اختیار سر از مهر 09:16 - 1399/10/18

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

خمس
خمس سهام عدالت 14:00 - 1399/10/14

- به نظر رهبری نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.

خمس
تعلق خمس به وام 23:22 - 1399/10/10

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

نماز
جواب سلام هنگام نماز 08:04 - 1399/10/06

- جواب لفظ سلام در نمالز اگر عرفاً به آن، تحیت و سلام گفته شود، واجب است.

وضو
وضو وقتی که برطرف کردن مانع سختی و مشقت دارد 19:20 - 1399/09/29

- چنانچه نتوانند در وقت وضو يا غسل آن مانع را برطرف كنند باید به وظیفه جبیره عمل کنند (يعنى با دست مرطوب مانع را مسح نمايند) و وضو و غسل صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.