احکام عبادات

فهماندن مطلبی به دیگران هنگام نماز

نماز
22:17 - 1400/09/16

-  اگر كلمه‌ای را با قصد ذكر بگويد و موقع گفتن آن، صدا را بلند كند تا مطلبی را به ديگری بفهماند، اشكال ندارد.

مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف
19:58 - 1400/09/12

مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر:1. امر و نهی قلبی  ٢. امر و نهی زبانی: 3. امر و نهی عملی

وجوب امر به معروف و نهی از منكر

امر به معروف
22:44 - 1400/09/10

- امر به معروف و نهی از منكر نه تنها به اتفاق علمای اسلام واجب است، بلكه وجوب آن جزو ضروريات دين مبين اسلام به شمار می آيد.

استمرار عذر پس از تیمم بدل از غسل

تیمم
20:25 - 1400/09/01

- کسی که وظیفه اش تیمم است، تا زمانی که عذرِ مجوزِ تیمم برطرف نشده است و حدثی  از او سر نزده است، همان تیمم، کافی است. ولی اگر حدث اصغر از او سر زد، بنابر احتیاط واجب  باید مجددا بدل از غسل، تیمّم کند و وضو هم بگیرد.

حکم شرعی اشاعه فحشاء

22:51 - 1400/08/29

- یکی از گناهان کبیره اشاعه فحشاء می باشد و در آیات قرآن، موضوع اشاعه فحشاء با لحنى بسیار شدید و فوق العاده کوبنده محکوم شده است.

اشتباه بودن جهت قبله

16:38 - 1400/08/28

- اگر با وجود تحقیق در مورد جهت قبله اشتباه کند، چنانچه انحراف از قبله کمتر از سمت راست یا چپ قبله (حدود 90 درجه) باشد، نمازش صحيح است.

حکم نماز آیات در موارد اعلامی مرکز لرزه نگاری

زلزله
23:31 - 1400/08/25

- اگرزلزله را خودتان احساس نکنيد، نماز آيات بر شما واجب نيست.

وضو و غسل با وجود ناخن بلند

وضو
20:25 - 1400/08/22

- اگر زیر آن مقدار از ناخن که از حدّ معمول بلندتر است، مانعی باشد بايد برای وضو  برطرف شود.

خون آمدن از دهان هنگام نماز

نماز
19:08 - 1400/08/21

-  اگر بتواند بدون فرو بردن خون و نجس شدن بدن و لباس، نماز را ادامه دهد، نماز صحیح است.

خواندن نماز در وسائل نقلیه در حال حرکت

نماز
22:35 - 1400/08/18

- نماز در مکان هایی که موجب می شود بدن بی‌اختیار تکان بخورد، مانند خودرو و... صحیح نیست، مگر هنگامی که به دلیل تنگی وقت و غیر آن مجبور باشد در چنین مکانی نماز بخواند.

نماز و روزۀ نیابتی

نماز
22:21 - 1400/08/16

- کسی که نماز قضای خودش را بر عهده دارد، می تواند نماز  شخصی را که از دنیا رفته است بجا آورد.

رعایت قواعد تجویدی در نماز

نماز
19:54 - 1400/08/12

-   ملاکِ صحت قرائت، ادای درست مخارج حروف و حرکات و سکنات آن است.

صفحه‌ها